Kinderopvang — Jrg. 31 (januari/februari 2021) nr. 1-2

04 Kort en krachtig

08 ‘Een eigen boom hebben is vet cool’
‘Ik heb een eigen boom en dat is vet cool.’ De 8-jarige Anna wijst met trots op het dunne, jonge berkje in Het Gigantische Bos. Natuur BSO De PaddenPoel in Alphen aan den Rijn heeft in samenwerking met IVN Natuureducatie een Tiny Forest aangelegd. Het mes snijdt aan alle kanten. De buurt vergroent, planeet aarde heeft er weer negenhonderd broodnodige bomen bij en kinderen leren alles over bomen en beestjes.

11 Column van orthopedagoog en pm’er Jacqueline Butti 

12 Kinderen onder elkaar – sociale interactie stimuleren
De kinderopvang heeft iets in huis dat de meeste ouders niet hebben, namelijk: veel kinderen! Van jongs af aan zijn baby’s al geïnteresseerd in andere kinderen en maken ze spontaan contact met elkaar. Als pm’er ben jij onmisbaar bij het begeleiden van hun onderlinge interacties

14 Puntje van Pont

15 Ouders aan het woord

16 Doorstromen hoort erbij!
Van de baby- naar de dreumesgroep, daarna door naar de peuters om te eindigen in de 3+ groep. In kindcentra met horizontale groepen zijn er soms meerdere overgangsmomenten. Hoe ga je om met kinderen die nog niet klaar zijn voor een volgende stap? En wat is nu eigenlijk leidend: de kalenderleeftijd, de ontwikkeling van een kind of uiteindelijk gewoon de planning?

18 De Pedagogisch Educatief Professional biedt verdieping
Met de komst van de VVE-coach, de pedagogisch coach én de roep om hbo’ers op de groep, schieten de PEP-opleidingen als paddenstoelen uit de grond. Wat leer je op deze opleiding? En wat kun je ermee? ‘Op het mbo leerde ik wát ik moest doen, nu leer ik waaróm ik het moet doen.’

20 In dialoog met de pedagoog
Pedagoog Inge van Rijn deelt ieder nummer een gesprek dat zij met een pedagogisch medewerker voerde.

25 Kinderboeken

26 Geef goede feedback

29 Mijn locatie
De locatie van Willeke Ravenna (56) is bso Bouncer in Capelle aan den IJssel. Een kleinschalige bso met maximaal 22 kinderen. Willeke staat er samen met haar dochter Sharon (32) op de groep. Bouncer vangt ook kinderen op met een zorgvraag, denk aan ADHD of een PDD-NOS indicatie

30 Wiskids: hebben peuters een wiskundeknobbel?

32 Voel, hoor, zie! sensomotorische ontwikkeling
Wil je baby’tjes helpen zich te ontwikkelen, dan kun je dit goed doen door hun zintuigen te stimuleren. Hoe meer zintuigelijke ervaringen kinderen van jongs af aan opdoen, hoe beter.

35 Doe meer met boeken – Boeken als slaapritueel
Wat zijn jouw vaste voorleesmomenten in de groep? Het kan ieder moment, maar als de kinderen gaan slapen is het zeker goed voor een ontspannen sfeer. En juist in de donkere wintermaanden kunnen kinderen dat wel gebruiken. Sommige kinderen worden dan wat meer onrustig of angstig. Kies een boek dat de emoties van kinderen serieus neemt.

36 Kids Actief Thema: Jaaarig!

39 Kids Actief 8+ Spionnenspel

40 Kinderen die je bijblijven ‘Evaatje is van mij’
Als je langer in de kinderopvang werkt, zijn er zoveel kinderen ‘door je handen’ gegaan. Elk kind met een eigen verhaal. Van sommige kinderen blijft het verhaal nog lang in je hoofd hangen. Misschien vraag je je af: wat zou er van dit kind geworden zijn? Hebben we het wel goed gedaan? In dit nummer: het verhaal van Eva (niet haar echte naam).

42 Gespot