Kinderopvang — Jrg. 30 (mei 2020) nr. 5

04 Kort en krachtig

08 Mentor in de kinderopvang

11 Column
van orthopedagoog en pm’er Jacqueline Butti

12 Serie 21ste-eeuwse vaardigheden
Slot: digitale vaardigheden

14 Herrie op de groep
Akoestiek in de ruimte

16 De pedagogiek van Emmi Pikler
Op een Pikler-babygroep in Amsterdam

19 Mijn locatie

20 Pm’ers met een verhaal
‘Oppersprokkelaar’ Marijke Kakes

22 Doe meer met boeken
Digitale prentenboeken

23 Kinderboeken

24 Oefenen met sociaal gedrag
Samenspelen of alleen

26 Puntje van Pont

27 In dialoog met de pedagoog

28 Kinderen die je bijblijven

31 Ouders aan het woord

32 Kids Actief
Thema: lief voor mens, dier en wereld

35 Kids Actief 8+
Weg met wegwerpplastic

36 Triple P in de kinderopvang

38 Gespot

39 Het ontwikkeldpad

39 Colofon