Kinderopvang — Jrg. 30 (april 2020) nr. 4

04 Kort en krachtig

08 Solidoe houdt een zomerfestival
Zomer-bso voor alle vestigingen tegelijk

11 Column
Van orthopedagoog en pm’er Jacqueline Butti

12 Serie 21ste-eeuwse vaardigheden
Sociale en culturele vaardigheden

16 Babygroep nieuwe stijl
TintelTuin op zoek naar de ideale babyopvang

19 Mijn locatie

20 Pm’ers met een verhaal
Janneke werkt in Gronings aardbevingsgebied

22 Geef een prentenboek cadeau!
Woeste Willem met voorleestips

24 Wat is gezond seksueel gedrag?
Volg het vlaggensysteem

26 Puntje van Pont

27 In dialoog met de pedagoog

28 Boekrecensie
Kijk! Ik ben een kikker

29 Ouders aan het woord

30 Zo wordt je groepsruimte aantrekkelijk
Op de bso

32 Kids Actief
Thema: bouwen boeit

35 Kids Actief 8+
Einstein

36 Doe meer met boeken

37 Kinderboeken

38 Gespot

39 Het ontwikkelpad

39 Colofon