Kinderopvang — Jrg. 28 (oktober 2018) nr. 10

04 Kort en krachtig

08 Taal voor absolute beginners
Hoe ga je om met een kind dat nog geen Nederlands spreekt?

10 Wat kunnen we leren van de peuteropvang?

13 Dit willen wij
Ouders aan het woord

14 De nieuwe meldcode
Wat gaat er veranderen?

17 Verkiezing
Pedagogisch Professional van het Jaar 2019

18 Op zakmesles
Bij BSO Wijs

20 (Vecht)scheiding
Word geen pion

22 Puntje van Pont

23 Column
Van orthopedagoog en pm’er
Jacqueline Butti

24 Buitentijd
Ontwikkeltijd!

26 Ergonomie en pedagogiek

28 Kinderyoga

29 Dialoog met de pedagoog

30 Reis door het lichaam
Leer kinderen luisteren naar hun lijf

32 Kids Actief
Thema: herfst

34 Kids Actief 8+
Thee

35 Kinderboeken

36 PPINKĀ 
Focus op stagebegeleiding

38 Gespot

39 Colofon