Kinderopvang — Jrg. 28 (juni 2018) nr. 6

04 Kort en krachtig

08 Proud!
Een instrument om samen te reflecteren

11 Dialoog met de pedagoog

12 Kinderen die niet spelen

14 Open deuren op de bso
Open deuren of stabiliteit?

16 Peuterparticipatie
De mening van jonge kinderen telt ook

19 Dit willen wij
Ouders aan het woord

20 Serie Moestuinen Deel 3:
het onderhoud

22 PPINK
Waarom PPINK hard nodig is

25 Tips
om vaders meer te betrekken

27 Column
Jacqueline Butti

28 Stoeien of vechten?
Waar ligt de grens?

31 Puntje van Pont

32 Stagiaires uit Belgi√ę
Onder de indruk van Nederlandse kinderopvang

34 Kids Actief 
Thema: Boodschappen

36 Kids Actief 8+
Start-up kluskids

37 Kinderboeken

38 Gespot

39 Colofon