Kinderopvang — Jrg. 27 (november 2017) nr. 11

04 Kort en krachtig

08 Weg met de wipstoel!
Bewegen is veel beter voor de ontwikkeling

10 De jeugdverpleegkundige

12 Samen eten
Wat is het beste voor een kind?

14 Column Dorien

15 Dit willen wij
Ouders aan het woord

16 Filosoferen 
Op de bso

18 PPINK
Marloes van den Berg (32) is Pedagogisch Professional van het Jaar!

20 Mentor in de opvang
Kans voor kwaliteitsverbetering

23 Kinderboeken
Geef niet op!

24 Mannen zijn nodig!
Voor de broodnodige balans op de groep

27 Puntje van Pont

28 Tips
Voor klantgericht werken

29 Mijn locatie

30 Als ouders zich ongewenst gedragen

32 Serie De babyspecialist 
Deel 6 – Begeleiden in interacties

34 Kids Actief
Thema: Hatsjoe!

36 Kids Actief 8+ 
Ren je rot!

37 Hup, naar buiten! 
Thema: herfstknutsels

38 Gespot

39 Beweegactiviteit
Buiten rennen

39 Colofon