Kinderopvang — Jrg. 27 (april 2017) nr. 4

4 Kort en krachtig

8 IKC Mondomijn
De grens tussen kinderopvang en school vervaagt

11 Hup, naar buiten!
Thema: kikkers

12 Column Dorien
Vallen en opstaan

13 Dit willen wij
Ouders aan het woord

14 Feedback
Durf jij kritiek te geven?

18 Hechting
Je betekent soms meer dan je lief is

20 Puntje van Pont
De belofte van ouders

21 Tips
Om beter te luisteren

22 Tien vragen
Over directe financiering

24 Peuters die niet praten
TOS: een taalontwikkelingsstoornis

26 Nieuwe serie: Speels leren
Aflevering 1 – Hoe zorg je voor meer rust?

29 Kids Actief 8+

30 Kids Actief
Wat heb jij aan vandaag?

32 Dialoog met ouders
Betere oudergesprekken voeren: hoe doe je dat?

35 Kinderboeken

36 Blijven leren is leuk!
Permanente educatie voor pm’ers

38 Gespot 
Schatkaarten

39 Beweegactiviteit
Tikspelletjes

39 Colofon