Kinderopvang — Jrg. 25 (oktober 2015) nr. 10

04 Kort en krachtig

08 Grip op gedrag
Kinderen helpen bij zelfregulering

11 Zorgkinderen
Eczeem, een jeukend probleem

12 SLIM bewegen
Aansluiten bij wat kinderen kunnen

15 Puntje van Pont
Moeilijk…?

16 Voorlezen
stimuleert begrijpend luisteren

19 Dit willen wij
Ouders aan het woord

20 De vreedzame peutergroep:
het kan!

22 Alles over Kinderopvang Live

30 Mediterende peuters

33 Peuterspeelzaal in beweging
Korein Kinderplein Tafelbergplein

34 Een kijkje bij het peutercollege

37 Zeven tips
om de taalontwikkeling te stimuleren

39 Dagboek uit Berlijn

41 Mijn locatie
van Monique Mul

42 Kids Actief
Wielen Wonder

45 Kinderboeken
Thema: watervrees

46 Gespot
De liedjesatlas

47 Column Dorien
Een krokodil… die bijt in je bil!

47 Colofon

48 Foto van de maand
Tranen met tuiten