Kinderopvang — Jrg. 23 (maart 2013) Nr. 3

3 De klant is koning
VOORWOORD
Marike Vroom (hoofdredacteur)

4 KORT & KRACHTIG
Marianne Velsink
Bijzondere doelen
Doe de pedagogische test!
Deze maand in management kinderopvang
Tip van een groene metselaar
De smaak te pakken
Wij doen zuinig!
Activiteitentip van de maand: het grote Hamburgerspel
Skonkids worden mediawijs
Dit zijn wij

10 Zindelijkheidstraining / Kinderen kunnen voor hun tweede jaar al zindelijk zijn
GASTOUDERSERVICE
Carlien Langelaan
Kinderen worden steeds later zindelijk. Pas na het derde jaar uit de luiers vinden we tegenwoordig heel normaal. Toch is dat niet nodig, zegt psycholoog Debby Mendelsohn, auteur van het boek Zindelijk maken is kinderspel’. ‘Met aandacht, speelsheid en regelmaat kunnen de meeste kinderen rond de anderhalf jaar al zindelijk zijn.’ Volgens deze moeder van zes kinderen kan de kinderopvang hierbij een belangrijke rol spelen.

12 Hoe laat je kinderen geconcentreerd werken? / Hoe leid je kinderen in hun concentratie?
BEGRIJPEN MET JE HANDEN (4)
Annet Weterings & Sabine Plamper
Annet Weterings en Sabine Plamper maakten een inspirerend boek over hoe kinderen ontdekken, onderzoeken, proberen, cre‘ren en leren. In vijf afleveringen geven we je in tekst en beeld een voorproefje van dit boek.

15 Sofie
COLUMN
Volg de komische, soms droevige, soms spannende belevenissen van een pedagogisch medewerker op een klein kinderdagverblijf in een provinciestad.

16 Ontdek de boodschap achter de boodschap / Steven Pont over communiceren met bso-kinderen
Alexandra Sweers
Een van de belangrijkste gereedschappen in de gereedschapskist van de pedagogisch medewerker is het communiceren. Iedereen praat wel met kinderen, maar jij bent echt een beroepscommunicator. Dat moet een beetje in je zitten, maar dat kun je ook best leren. Steven Pont van de Kinderopvang Academie gaat bij zijn videocollege over communiceren met kinderen in op de vraag: welk gesprek heb ik eigenlijk?

18 Vermoedens van kindermishandeling door een collega
WET MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING (2)
Davita Dijkstra
In de loop van 2013 wordt de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht, bestemd voor alle professionals in de kinderopvang. In deze meldcode zijn voor drie situaties routes beschreven die je kunt volgen. Bij een vermoeden van: huiselijk geweld en kindermishandeling, kindermishandeling door een beroepskracht, seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. Wat kun je als pedagogisch medewerker nu eigenlijk met deze meldcode?
Wat zijn je plichten en wat moet je doen als je vermoedt dat er iets met een kind uit je groep aan de hand is? Vakblad Kinderopvang geeft in een driedelige serie duidelijkheid over, in elke aflevering een andere situatie.
Deel 2: Hoe te handelen als je vermoedt dat er sprake is van kindermishandeling of seksueel grensoverschrijdend gedrag door een collega?
Stel, je ziet dat een collega een kindje een kusje op de mond geeft. Mag dat? Of het valt je op dat een meisje opvallend vaak naar die ene collega toetrekt. Waarom doet ze dit? Soms doen zich situaties voor waarbij je je afvraagt of ze wel door de beugel kunnen. Maar wanneer is er sprake van kindermishandeling of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag? En welke stappen moet je zetten als je vermoedt dat een collega te ver gaat?

20 Het kinderbrein
PONTS PSYCHOLOGIE POSTER
Steven Pont
In Ponts boek ‘Mensenkinderen!’ beschrijft hij de zeventien belangrijkste ontwikkelingsgebieden van kinderen tussen nul en vier jaar. Dit keer in deze rubriek: het kinderbrein.
Laat duizend rozen bloeien!
– Boe!
– Wisjedat…
– Getalletjes…
– IQ
– Waar hersenen van groeien
– Waar hersenen niet tegen kunnen
– Lijf en leden
– Kalm aan, mama!
– Moeilijke woorden
– De rol van de pm’er
– Nog een keer boe!

22 Brand in je kinderdagverblijf
Marianne Velsink
Trrrrring…. Het is weer tijd voor de jaarlijkse brandoefening. Soms vergeet je door de consternatie, organisatie en de vrolijke chaos hoe belangrijk zo’n oefening eigenlijk is. Totdat het je echt overkomt: rook en brand in je pand en jij en je collega’s verantwoordelijk voor al die kleintjes. Een nachtmerrie. Het overkwam kinderdagverblijf Het Woldkasteel in Tuk (Overijssel).

25 Men at work (1)
Het eerste portret in een serie over mannen in de kinderopvang: Bob van der Linden

26
KINDERBOEKEN
Mari‘lle van Bussel
– Vriendschap met een zwerver (vanaf 8 jaar)
– Eten met eendjes (vanaf 1 jaar)
– Nederland op de zoekplaat (vanaf 3 jaar)
– Bange vis (vanaf 3 jaar)
– Beer gaat logeren (vanaf 3 jaar)
Thema: Seizoenen
– Lente, zomer, herfst & winter
– Seizoenen
Zelf aan de slag

28
KINDEROPVANGJOURNAAL
Marianne Velsink
– Ouders hoeven geen gehoorzaam kind
– Grootouders spelen cruciale rol in het gezin
– Kwaliteitsmerk ‘Groene Kinderopvang’ een feit
– Aandacht voor jongens (aanvulling)
– SKSG biedt gratis opvang op koopzondagen
– Mbo’s zetten het mes in kinderopvangopleidingen
– Agenda
– Week van de opvoeding: Word spelen-der-wijs!
– Toename van werkdruk in de kinderopvang

30 Reacties
Korte reacties uit de pers, via Twitter, Facebook, mail en kinderopvang.nl

33
Gastoudernieuws
GASTOUDERSERVICE
Carlien Langelaan
Wat speelt er in de gastouderopvang
? Wat houdt gastouders bezig? Je leest het maandelijks in deze rubriek.

34 De Vreedzame school, over omgaan met verscheidenheid
Democratisch burgerschap, een groot begrip voor kleine mensen. Op kinderdagverblijf Bijnkershoek van Saartje Kinderopvang is de familiemuur met foto’s van alle kinderen, hun familieleden, huisdieren en andere belangrijke wezens uit hun eigen leven een favoriete plek. Elk beeld kan een aanleiding of voorbeeld zijn bij een gesprek. Over hoe kinderen wonen en met wie. Vaak gaat het over gewoontes en verschillen. Een thema dat past bij democratisch burgerschap, waarin het draait om keuzevrijheid en omgaan met verscheidenheid.

36
KIDS ACTIEF
Carla Overduin
Thema: Dikke vrienden
– Een gebaar voor elkaar (2 tot 4 jaar)
– Doe iets liefs voor de buurt (4 tot 6 jaar)
– Nieuwe vrienden maken (2 tot 4 jaar)
– Leren delen (2 tot 4 jaar)
– Een, twee, drie, vallen! (4 tot 6 jaar)
– Geven is leuk (4 tot 6 jaar)
– Activiteit van de maand: Samen ŽŽn broek (4 tot 6 jaar)
– WWWeetjes

38 Vakinformatie
VAKINFO
Marianne Velsink
– Meubeltjes van FLIP
– LEGO voor de kleintjes
– Proefjes: Ontdek C3!
– Spelend Rekenen vernieuwd
– Nijntje pretpakket
– Spelen in de natuur

39 Colofon