Kinderopvang — Jrg. 23 (juli/augustus 2013) Nr. 7/8

3 De druppel
VOORWOORD
Marike Vroom (hoofdredacteur)

4 Adoptiekinderen op de groep
KORT & KRACHTIG

Marianne Velsink

4 KORT & KRACHTIG
Marianne Velsink
– Leuke apps

– Deze maand in Management Kinderopvang
– De smaak te pakken
Wij doen zuinig!
Kwaliteitsmerk groene kinderopvang kan ook in de stad
Dit zijn wij

8
Insmeren: net zo gewoon als tanden poetsen
Carla Overduin
Kinderen moeten meer buiten spelen. Maar beschermen we ze dan wel voldoende tegen de zon? Niet dus. In Nederland smeren we kinderen veel te weinig in met een goede zonnenbrandcrme, terwijl juist jonge kinderen extra kwetsbaar zijn voor huidschade. Jetske Ultee, de arts achter de Stichting Sunwiser, voert momenteel de landelijke campagne ‘Smeer je in’. Ze mikt hiermee op basisscholen en kinderopvang.

10 Zomereditie
KIDS ACTIEF
Carla Overduin
Vier pagina’s vol met buitenactiviteiten

14 Frietjes komen uit de grond
Alexandra Sweers
Jong en oud ontmoeten elkaar in de Generatietuin. Iedere woensdagmiddag komen kinderen van de bso van Kinderopvang 2Samen tuinieren in de Generatietuin in Scheveningen. Deze tuin ligt achter de huizen voor ouderen die bijzondere zorg vragen. Zo komen jong en oud in contact met elkaar.

16 KINDEROPVANGJOURNAAL
Marianne Velsink
– ‘Medewerkers, meld misstanden anoniem’
– Muziekprijsvraag voor het jonge kind
– BKK gaat door met kwaliteitsimpuls
– Klantgerichtheid sterk verbeterd
– Agenda
– Arbeidsdeelname ouders met jonge kinderen daalt
– Water in plaats van zoete dranken
– Kinderopvangbranche moet VOG zelf betalen
– Reacties

20 Het kinderbrein
PONTS PSYCHOLOGIE POSTER
Steven Pont
In Ponts boek ‘Mensenkinderen!’ beschrijft hij de zeventien belangrijkste ontwikkelingsgebieden van kinderen tussen nul en vier jaar. Dit keer in deze rubriek: vaders en moeders.

22
Spotlight op….. Peuterspeelzaal Boemeltje
PEUTERSPEELZALEN
Marianne Velsink
Uit tien onderwerpen koos peuterleidster en pm’r Joyce Jong van peuterspeelzaal Boemeltje uit Purmerend voor de vijf thema’s: Favoriet, Samenwerking, Traantje, Trots en Verandering.

23 Sofie
COLUMN
De belevenissen van een pedagogisch medewerker.

24 De impact op ontslagen pm’ers en op achterblijvers
Femke van den Berg
De afgelopen tijd verloren veel pedagogisch medewerkers hun baan. Wat doet het met je als je ineens zonder werk zit? Wat is je volgende stap? En wat betekent je vertrek voor de achterblijvers? De ervaringen van (ex-)collega’s.

26 KINDERBOEKEN
Mari‘lle van Bussel
– Op weg naar de finish (vanaf 4 jaar)
– In het verkeer (vanaf 2 jaar)
– Wie ben ik? (vanaf 3 jaar)
– Pippi in een nieuw jasje (vanaf 7 jaar)
– Poep gooiende rupsen (vanaf 3 jaar)
– Thema zwemmen
– Muis leert zwemmen (vanaf 2 jaar)
– Big gaat zwemmen (vanaf 3 jaar)
Zelf aan de slag

28 Van concreet naar abstract / Kinderen willen spelen Žn leren
0 TOT 6 JAAR
Astrid van de Weijenberg
Kan een kind in deze tijd nog kind zijn? Moeten pedagogisch medewerkers zich minder op de cognitieve en meer op de sociaal-emotionele ontwikkeling richten? Nee, zeggen deskundigen. Kijk naar het hele kind.

31 Vakinformatie
VAKINFO
– Nieuw speelgoed: Ringstix
– Kind en seksualiteit
– 10-stappencursus Peuters Opvoeden
– De doe-kaarten-box
– De kleine gids kindermishandeling
– UV-bescherming

32 Kinderopvang bij onze tegenvoeters
Carla Overduin
Kijkje over de grenzen: Australi‘. De Australische kinderopvang wordt soms vergeleken met de Scandinavische. Vanwege de stijgende kosten van levensonderhoud werken vaan beide ouders en een kwart van alle kinderen tot twaalf jaar zit dan ook in de kinderopvang. Ruwweg de helft van alle driejarigen gaat naar de crche. De overheid betaalt fors mee, waardoor het voor ouders betaalbaar is. Op kwaliteitsgebied moet echter nog een flinke slag worden gemaakt. Kinderopvang Down Under.

35 Gastoudernieuws
GASTOUDERSERVICE
Creatief bezig zijn met je gastkinderen. Wat speelt er in de gastouderopvang? Wat houdt gastouders bezig?

36 ‘Anders’ / Hoe ga je om met hooggevoelige kinderen?
Maaike van Dalen
Wat doe je als een kind elke keer huilt bij het afscheid nemen? Hoe ga je om met een kind dat liever niet meedoet met de groepsactiviteiten? Waarom trekt een kind zich terug als er veel lawaai is? Deze vragen stel je jezelf waarschijnlijk als het om een hooggevoelig kind gaat. Een kind dat net even andere begeleiding nodig heeft dan leeftijdgenootjes.

38 Men at Work (2)
Channah Zwiep
Een aflevering uit de serie over mannen in de kinderopvang. Vijf jaar geleden startte Yorick Maas (25) als invalkracht in de kinderopvang. Het beviel. Nu werkt hij alweer twee jaar bij BSO Mirakel PinokŽ (Amstelveen) en BSO Mirakel Backershagen (Amsterdam). Daarnaast is Yorick assistent-leidinggevende van beide vestigingen.

39 Colofon