Kinderopvang — Jrg. 22 (juli/augustus 2012) Nr. 7/8

3 Aan Robert M.
VOORWOORD
Marike Vroom (hoofdredacteur)

4 Omgaan met einzelgŠngers in de groep / Spelen in je eentje
Femke van den Berg
Sommige kinderen hebben minder behoefte aan contact dan andere. Hoe herken je die einzelgŠngers? En hoe zorg je ervoor dat ook zij in de groep op hun gemak zijn?

6 Bijzondere samenwerking tussen kinderopvang en school / ‘Twee werelden schuiven in elkaar’
Davita Dijkstra
Op IKC Laterna Magica gaat alles anders. Kinderopvang, bso en onderwijs onder ŽŽn dak, met een gezamenlijk pedagogische en educatieve visie.

8 Onderwerp van discussie: de baby
Marielle van Bussel
En weer is er een discussie losgebarsten over de kinderopvang. Deze keer is het boek ‘Wat doen we met de baby?’ de aanleiding. “Deze discussies zijn demotiverend, eenzijdig en buiten de werkelijkheid staand.”

10
KINDEROPVANGJOURNAAL
Marianne Velsink
– Moeders blijven werken ondanks dure kinderopvang
– Au pairs in trek door duurdere kinderopvang
– Kunduz-coalitie steunt ‘pijnlijke bezuinigingen’ kinderopvang
– Nu op www.kinderopvangtotaal.nl
– Minder kinderen naar de kinderopvang
– Agenda
– Voorlezen in trek bij ouders
– Zo reageerden onze lezers op #Social Media
– Taaltoets mag geen reden zijn voor ontslag
– Met VVE ook taalachterstand ouders wegwerken

14 Zeg NEE tegen pesten! / Omgaan met pestgedrag op de bso
BUITENSCHOOLSE OPVANG / 4 TOT 13 JAAR
Elsa Schagen
Ook op de bso komt pesten voor. Voor pedagogisch medewerkers is het belangrijk om de signalen van pestgedrag te herkennen en te weten hoe zij kunnen ingrijpen.

16 ‘Hier tuinieren wij’
SMAAKMAKER
/ 4 TOT 12 JAAR
Esther Boukema
Esther
Boukema’s inspirerende kookclinics staan centraal in de vijfdelige serie ‘Smaakmaker’. Deel 4.

18 Spotlight op….. De Woudstappertjes
PEUTERSPEELZALEN
Marianne Velsink
Uit tien onderwerpen koos leidster Femie Braas voor de vijf thema’s: Actueel, Ouders, Team, Toekomst en Trots.

19 Aandacht voor spelen
Marianne Velsink
‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’ zo begint Marianne de Valck haar nieuwste boek Aandacht voor spelen. Daarin schrijft zij over de rol van de pedagogisch medewerker tijdens het spelen op de groep. In dit artikel vind je een paar handige tips uit het boek.

20
KINDERBOEKEN
Marielle van Bussel
Thema: Golven, zee en strand
– Aap & Mol gaan naar zee (vanaf 5 jaar)
– Souwtje (vanaf 4 jaar)
– Overzee (vanaf 4 jaar)
– Zomerpret (vanaf 2 jaar)
– Spetterdespat (vanaf 2 jaar)
– Aan de andere kant van de zee (vanaf 2 jaar)
– Zeemist (vanaf 8 jaar)
– Doe-het-zelftips

22 Spel met de zintuigen
DE ONTWIKKELBAK VOOR DE BSO
Elsa Schagen
Welke activiteiten stimuleren welke ontwikkelingsgebieden van kinderen
? In deze rubriek beschrijft Elsa Schagen activiteiten voor kinderen van vier tot dertien jaar en besteedt ze aandacht aan de verschillende ontwikkelingsgebieden.

24 Na Robert M.
Marianne Velsink

De omgang met kinderen is behoorlijk verkrampt geraakt door de Amsterdamse zedenzaak. Sinds december 2010 is veel veranderd. De kinderopvang is nu druk bezig met het vierogenprincipe, imagoschade en het herzien van omgangsprotocollen. En mannen voelen zich minder gewenst. De kinderopvang Na Robert M.

29 Gastoudernieuws
GASTOUDERSERVICE
Hanneke van der Lei
Wat speelt er in de gastouderopvang
? Wat houdt gastouders bezig? Je leest het maandelijks in deze rubriek.

30 KORT & KRACHTIG
Marianne Velsink
Op werkbezoek in Hamburg
– Wonder onder water
– Maak een Lipdub!
– ‘Wij verzamelen afval’
– Wij doen duurzaam!
– Uit het Pedagogisch Kader…

– Ikke:
Mila (5 jaar)

36
KIDS ACTIEF 0 TOT 4 JAAR
Carla Overduin
– Thema:
Viva Vakantie!
– Tent opzetten (0 tot 4 jaar)
– ‘Reisje boeken’ (vanaf 3 jaar)
– Activiteit van de maand: Dans de wereld rond
– Op pad met de rugzak (0 tot 4 jaar)
– Zomerse materialen (vanaf 2 jaar)
Wwweetjes
– Mag ik van jou de olijfolie? (vanaf 3 jaar)

38 Vakinformatie
VAKINFO
Marianne Velsink
Eerste Hulp Bij Scheiding
– Pedagogisch kader Diversiteit
– Gratis opvoedkaarten
– Nieuw boek: Kinderkwalen
– Spelen met taal
– Minder geknoei
– Recensie: Buitenspelen in het zonnetje/de speelplaats als krachtige leeromgeving