Kinderopvang — Jrg. 21 (juni 2011) Nr. 6

3 Bso van het Jaar
VOORWOORD
Marike Vroom (hoofdredacteur)

4 Dagje Regiocollege Zaanstreek-Waterland / Bagage voor de dagelijkse praktijk
Astrid van de Weijenberg
‘Wat leren ze nou op zo’n ROC?’ Een veelgehoorde vraag in de kinderopvang. Om een antwoord te krijgen, nam Astrid van de Weijenberg een kijkje bij het Regiocollege in Zaandam.

8 Speelplezier is effectieve VVE-methodiek / Iedereen kan leren spelen

Carla Overduin
Spelen is te leren. Spelen is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Daarom is het net zo belangrijk in het dagelijkse ritme van een kindercentrum als het fruithapje en de schone luier.

10
KINDEROPVANGJOURNAAL
Marianne Velsink
– Fusie brancheorganisaties
– CNV wil BIG-registratie
– Geen maximum salaris voor bestuurders
– Nieuws in het kort
– Agenda
– Kinderopvang duurder voor rijke ouders
– 70 van de 200 kinderen weg bij Hofnarretje

14 Peuterspeelzaal voor kwetsbare peuters / Speciaal en toch gewoon
HŽlne Huis in ’t Veld
Peuterspeelzaal de Muizefant is een peuterspeelzaal voor kinderen die extra aandacht verdienen. De dagindeling en openstelling lijken erg op die van een gewone peuterspeelzaal, maar het aanbod, de groepsgrootte en de personeelsinzet zijn ingesteld op de doelgroep van kwetsbare peuters.

16 Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar / Dagritme
BUITENSCHOOLSE OPVANG 4 TOT 13 JAAR
Heleen van der Veld
Hoofdstuk 13: Als pedagogisch medewerker weet je dat geen dag op de bso hetzelfde is. Je hebt met verschillende factoren te maken. Het kan een hele klus zijn om met al die verschillende factoren een programmastructuur te organiseren. In dit hoofdstuk worden waardevolle adviezen gegeven om een dag prettig te laten verlopen. belangrijkste tip: hecht aan structuur, maar wees flexibel.

18 NatuurTuin Zuid
BSO VAN HET JAAR 2011
Marike Vroom
Inspiratie. De natuur-bso NatuurTuin Zuid is Bso van het Jaar 2011 geworden. Deze bso kan veel andere bso’s inspirerem om meer met natuur te doen. Bekijk het in onze fotoreportage!

21
TWEESTRIJD
Paul Laport
Over ŽŽn en hetzelfde onderwerp kan heel verschillend worden gedacht. In deze rubriek belicht Paul Laport een casus van twee verschillende kanten, die van een pedagogisch medewerker en die van een ouder. Deze keer: Soms komen kinderen in de prachtigste kleren op het kinderdagverblijf. Niets mis mee. Leuk als iedereen er mooi uit ziet! Maar eh… het is natuurlijk niet de bedoeling dat die kleren vies worden. Of erger nog: dat ze kapot gaan!

22 KINDERBOEKEN
Lieke van Duin
– De duif die niet kon duiken (vanaf 6 jaar)
– Dierenparade – Een boek vol geluiden (vanaf 2 jaar)
– Getipt: Mr Finney en de andere kant van het water ; Piep! een nieuwe dag ; Piep! allemaal dieren (vanaf 1 jaar)
– Ik leer je liedjes van verlangen, en aan je apenstaartje hangen (vanaf 8 jaar)

26 Taalachterstanden aanpakken met TOLK / Taal voor thuis
Marielle van Bussel
Zingen, ruimen, verhaaltjes vertellen: essentieel voor de taalontwikkeling van kinderen. De methodiek TOLK-2 is hierbij goed te gebruiken in de kinderopvang.

28 Spelen met water
DE ONTWIKKELBAK
Elsa Schagen
Welke activiteiten stimuleren welke ontwikkelingsgebieden van baby’s, dreumesen en peuters? In deze rubriek beschrijft Elsa Schagen activiteiten voor kinderen van nul tot vier jaar en besteedt ze aandacht aan de verschillende ontwikkelingsgebieden.

30 ‘Helpen bij het hooien’
DIT BEN IK!
Carla Overduin
Medewerkers in de kinderopvang. Waar zijn ze mee bezig, wat is hun motivatie in het werk, waar zijn ze trots op? In deze rubriek elke maand een portret.

31 GASTOUDERSERVICE
Wat speelt er in de gastouderopvang. Wat houdt gastouders bezig. Je leest het maandelijks in deze rubriek.

32 KORT & KRACHTIG
Marianne Velsink
– Peuters in het verkeer
– Beweegspellen / bewegen met de baby’s
– Kind & Cocktail
– Skon kinderpop
– Stagevergoeding verplicht
SPEELPLEZIER met handpantomime (5)

36 KIDS ACTIEF
Carla Overduin
– Thema: Ikke
– Wat voor haar heb jij? (4 tot 6 jaar)
– Activiteit van de maand: Mijn eerste zelfportret (alle leeftijden)
– Ik-jij-zij (2 tot 4 jaar)
– Wat kan ik allemaal? (4 tot 8 jaar)
– Tip van de werkvloer: delen
– Wwweetjes

38 Vakinformatie
Marianne Velsink
NIEUW OP DE MARKT
– Zonnedoeken
– Hoe (a)sociaal ben jij?
– Drinken zonder te lachen
RECENSIE
– Het explosieve kind
GESIGNALEERD
– Samenspel op de bso
– Spelidee‘n voor eigen tuin
– Trainingen kwaliteitsmonitor