Kinderopvang — Jrg. 19 (februari 2009) Nr. 2

3 Alleen
Marike Vroom (hoofdredacteur)


6 Etiquette is hot!
INTERVIEW
Marianne Velsink
Kinderopvang interviewde Hansje Gšrtz: de bekendste nanny van Nederland, met een eigen nannybureau. Ze schreef een boek over etiquette en het belang van een goede opvoeding.

8 Hoofdstuk 12 onder de loep / Wennen, begroeten en afscheid nemen
PEDAGOGISCH KADER
Heleen van der Veld
Hoe handel je in je werk als pedagogisch medewerker in bepaalde situaties? Hoe laat je bijvoorbeeld een kind en zijn ouders zich welkom voelen in de wenperiode van het kind? Inge van Rijn, pedagoog bij Kinderopvang Hermelijntje in Den Haag, tekende voor het hoofdstuk Wennen, begroeten en afscheid nemen in het tweede gedeelte van het Pedagogisch kader. Kinderopvang zet de belangrijkste conclusies voor je op een rij.

10 Meer carriremogelijkheden door nieuwe cao / Gelijkwaardig maar niet gelijk
Katja Meertens
Binnenkort bevatten teams op menig kindercentrum pedagogisch medewerkers op verschillende niveaus. De laatste CAO Kinderopvang (MOgroep) biedt meer carrireperspectief.

12 Ruimte voor kinderen / Honderd talen in de praktijk
COLUMN
Natasja de Kroon

14
KINDEROPVANGJOURNAAL
– Gastouderbureaus hebben toch bestaansrecht
– Allergisch kind mag geweigerd worden in kinderopvang
– Peuterspeelzaal Journaal
– Belangrijke stap in harmonisatie
– Nieuws in het kort
– Den Haag garandeert opvangplek
– Nederlandse kinderopvang scoort middelmatig
– Agenda

18 Op kamp met de bso
BUITENSCHOOLSE OPVANG / 4 TOT 12 JAAR
Astrid van de Weijenberg
Je kunt als bso zelf een vakantieprogramma bedenken, maar je kunt het ook uitbesteden. Organisaties voor vakantiekampen hebben talloze leuke idee‘n. In de eigen regio, maar ook bijvoorbeeld aan de kust; met overnachtingen of gewoon ’s avonds weer naar huis.

20 Bij jezelf beginnen… / Een beter groepsklimaat
BUITENSCHOOLSE OPVANG / 4 TOT 12 JAAR
Marianne Velsink
Ieder bso-kind is anders, iedere bso-groep is anders. En bij de ene groep is de sfeer beter dan bij de andere. Wat doe je met een groep waar die verre van optimaal is?

22 BSO en zo / Hondenpoep
COLUMN
Liesbeth Beels

23 Vakinformatie
Marianne Velsink
NIEUW OP DE MARKT
– Theaterspeelkleed
– De allerlichtste bolderkar
– samenspel voor 8+
RECENSIE
– Het menu, een procesbeschrijving van pedagogisch koken met passie en beleid
Beter omgaan met de emoties van kleuters / Met de methode van het toverbos
GESIGNALEERD
– Kinderen en rekenen?
– Zwart wit
– Ontwikkelscan
– Nieuwe brochures peuterspeelzaalwerk

26 Spelenderwijs leren vertrouwen op eigen kunnen / Daltonpeuters
2 TOT 4 JAAR
Jelle Gunneweg
De eerste Daltonpeuterspeelzaal vind je in Schiedam. Twee dagdelen per week maken peutertjes daar kennis met een aantal Daltonprincipes zoals samenwerken en zelfstandigheid

28
KINDERBOEKEN
Lieke van Duin
– Boven in een groene linde zat een moddervette haan (vanaf 6 jaar)
– Kijk je mee? – tamme beestjes ; Kijk je mee – wilde beestjes (vanaf 1 jaar)
– Knutselen en experimenteren – Science center Nemo (vanaf 7 jaar)
– Het dikke agentje ; Agent en Boef (vanaf 2,5 jaar)

30 Kort & Krachtig
Marianne Velsink
– De winkel van Sinkel
– Hygi‘newijzer
– Diarree, laat het niet lopen!
– EHBO-tips
– Gratis workshops
– Beweegspelletjes voor 0 tot 2 jaar
– Smeren broodnodig voor vitamine D
– Doe de slaapquiz!

34 Geurig / Aromatherapie in de kinderopvang
Marianne Velsink
Weet jij ook nog precies hoe je oude school ruikt? Wat voel je dan? Geur en emoties liggen heel dicht bij elkaar. Marcia Korenhof introduceert Aroma Kids in de kinderopvang: ‘Dit kan wel eens de nieuwste rage worden.’

36
KIDS ACTIEF
Carla Overduin
– Tip van de werkvloer / Met de loep door de natuur (1 tot 4 jaar)
– Reuzenzebrapad (2 tot 6 jaar)
– Thema: Zwart-wit (alle leeftijden)
– Wwweetjes: (4 tot 8 jaar)
– Activiteit van de maand / Levensgroot damspel (6 tot 8 jaar)
– Twee collages (3 tot 5 jaar)
– Zwart-wit kijken (4 tot 8 jaar)
– Kleuren speuren (1 tot 4 jaar)
– En dan….kleuren! (alle leeftijden)

38 Scheef
BABYZAKEN
Tineke van Westerop
Dit is de laatste aflevering uit de serie van Tineke van Westerop over baby’s en hun ontwikkeling.