Kinderopvang — Jrg. 17 (maart 2007) Nr. 3

3 Experimentje…
Marike Vroom (hoofdredacteur)


6 Zelf een workshop geven aan je collega’s / leidster als leraar
Katja Meertens
Een workshop, cursus of congres over je vak kun je meestal niet met het hele team bezoeken. Daarom wordt van leidsters die een cursus hebben gevolgd, vaak gevraagd het geleerde aan hun collega’s over te brengen. Hoe doe je dat en wat zijn de valkuilen?

8 Een eigen plek
Madeleine Gibson
Kinderen in de kinderopvang brengen veel tijd met elkaar door in ŽŽn en dezelfde ruimte. ‘Je eigen ding doen’ is niet altijd even gemakkelijk, want in een beperkte ruimte loop je elkaar al gauw voor de voeten. Hoe zorg je ervoor dat kinderen ongestoord kunnen spelen of zich kunnen terugtrekken?

11 Hoe zat het ook alweer?
ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE IN VOGELVLUCHT
Femke van den Berg
Wanneer gaan baby’s brabbelen? Is het normaal als een dreumes van anderhalf niet loopt? En kunnen peuters al echt samen delen? In dit nummer en de komende nummers zetten we de mijlpalen in de ontwikkeling van kinderen op een rijtje. Met tips om deze te stimuleren.

12 Alles onder ŽŽn dak: Het Meesterwerk in Almere, voorbeeld van een goedlopende brede school
0 TOT 12 JAAR
Barbara Schilthuis
In Het Meesterwerk in Almere zitten basisschool, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en naschoolse opvang in ŽŽn gebouw. Samen zorgen ze ervoor dat een kind als baby kan binnenkomen en als puber weer vertrekt. Een succesvolle samenwerking.

14 McVet
COLUMN
Paul Laport

16
KINDEROPVANGJOURNAAL
– Geen controle op wildgroei oppasbureaus
– Belasting betalen voor oppas niet nodig
– Landelijke klachtenkamer
– Kwaliteit en flexibiliteit voor ouders belangrijk bij bso
– Vrijspraak meubelmaker na dood peuter
– Meer formele kinderopvang

17 Marion & Co
COLUMN

18 KINDEROPVANGJOURNAAL
– Rectificatie: beleidsregels niet in Wet Kinderopvang
– Bso in een box
– Bso-plicht geldt niet voor speciaal onderwijs
– Hepatitus A op Zaans kinderdagverblijf
– Tweejarig KVJV in CAO
– Team van de maand: Harlekijn Stevensbeek en Harlekino Wanroy
– Plezierig geregeld?
– Agenda

22
KINDERBOEKEN
– Mus
– Mijn grote experimentenboek
– Bommes schiet te hulp!

25 Tuin
ANDERS BEKEKEN
Steven Pont
Waarom reageren kinderen op een bepaalde manier? Als je dat wilt weten, probeer je dan eens Žcht in kinderen in te leven door hun situatie als het ware te vertalen naar je eigen leven, zegt ontwikkelings-psycholoog Steven Pont van de Kinderopvang Academie. In een aantal afleveringen neemt hij je mee in zijn gedachte-experimenten.

27 Vakinformatie

Marike Vroom
NIEUW OP DE MARKT
– Brickers
– Inspectie meubilair
– Dynamische speeltoestellen
GESIGNALEERD
– Brochure toekomst van de kinderopvang
– Geschiedenis
– Voeding

28 Kindercentra boos over GGD-inspectie
Astrid van de Wijenberg
De GGD controleert de kinderopvang. dat gebeurt aan de hand van landelijke kwaliteitseisen. Toch interpreteren de inspecteurs de regels vaak verschillend en de GGD-controle is tijdrovend. Kindercentra zijn boos. De GGD vindt dat het steeds beter gaat.

30 Tien gouden tips van Constance / vernieuwing in de bso
4 TOT 12 JAAR
Constance Bogers
Kan het wel wat uitdagender, leuker, beter of anders op jullie bso? Constance Bogers werkt als innovator voor de buitenschoolse opvang van de Haagse organisatie 2Samen. Met haar tips breng je weer leven in de brouwerij.

31 Gratis
COLUMN

Harrold Pol

32 Kinderopvang Academiedirecteur Erik Verlinden: ‘leidsters zijn zelf de deskundigen
Marike Vroom
Groepsleiding in de kinderopvang moet zich steeds verder ontwikkelen. Erik Verlinden vertelt over de heel andere aanpak van de Kinderopvang Academie om groepsleiding bij te scholen. ‘Veel praktische kennis zit in de leidsters zelf. Zij zijn de ervaringsdeskundigen. Wij koppelen hun ervaring aan de kennis van de academie.

34 KIDS ACTIEF
Carla Overduin
– Thema: toveren (alle leeftijden)
– Tover alles weg (2 tot 4 jaar)
– Het grote Harry Potter Spel (8 tot 12 jaar)
– Huilende pen (4 tot 6 jaar)
– Betoverende boeken (2 tot 6 jaar)
– Toverdrank, jammie! (2 tot 4 jaar)
– Het verdwijnende balletje (1 tot 2 jaar)
– Beweeg (2 tot 6 jaar)

36 Laat je mening horen / de naam leidster: uit de tijd?
Carla Overduin
Leidster. Een foute benaming voor je beroep, verouderd? Of ben je juist trots op die naam als je werkt in de kinderopvang of in het peuterspeelzaalwerk?

39 Materiaal verkennen: stof
ACTIEF MET BABY’S
Stephanie Ruijsenaars

40 De overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool / een goede start
Heleen van der Veld
Steeds meer peuterspeelzalen en kinderdagverblijven registreren de ontwikkelingsvaardigheden van hun peuters. Bijvoorbeeld als een kind naar de basisschool gaat. De gegevens belanden in een overdrachtdossier dat aan de nieuwe juf of meester wordt gegeven. De voor- en nadelen van het overdrachtformulier.