Kinderopvang — Jrg. 16 (sept./oktober 2006) Nr. 9/10

3 Misstanden
Marike Vroom (hoofdredacteur)


4 ‘Zullen we even zwaaien?’ Wenbeleid van kindercentra
0 TOT 2 JAAR
Katja Meertens
Hoe het wenbeleid voor baby’s in kindercentra er ook uitziet, voor ouders blijft het moeilijk hun kostbaarste bezit voor het eerst uit handen te geven. Bij sommige kindercentra mogen ouders daarom lang bij hun kind blijven, bij andere juist weer niet.

7 De Gouden Poort in Leiden: geen Duplo, maar dennenappels
PORTRET VAN EEN PEUTERSPEELZAAL
Carla Overduin
Als een kind stout is, dan spreek je dat niet met stemverheffing toe, maar zing je het toe. Een wel erg softe aanpak? Niet voor de antroposofische peuterspeelzaal De Gouden Poort in Leiden. ‘Je bereikt veel meer met een positieve benadering’.


10 Plan de dag
0 TOT 4 JAAR
Astrid van de Weijenberg
Wat ga je vandaag doen? Bedenk je dat als je je kindercentrum binnenstapt, of al van tevoren? Vooraf nadenken over de invulling van de dag levert een uitgebalanceerd activiteitenprogramma op en minder werkstress. Het is bovendien beter voor de kinderen.

11 Structureer je dag met de schijf van vijf
PLANNING VAN ACTIVITEITEN
Werken met een vast programma: Marianne de Valck, deskundige op het gebied van spelen en speelgoed, adviseert haar schijf van vijf te gebruiken. Voor een complete en geslaagde ‘maaltijd’.

13 VVE-programma als hulpmiddel
PLANNING VAN ACTIVITEITEN
VVE-programma’s kunnen de basis zijn voor een eigen activiteitenprogramma. Korein Kinderplein in Eindhoven gebruikt Startblokken om een eigen programma te ontwikkelen.

17 Pippeloentje in Roosendaal: langzame opbouw is de kracht
PORTRET VAN EEN PEUTERSPEELZAAL
Carla Overduin
Peuterspeelzaal Pippeloentje in Roosendaal stimuleert met de Piramide-methode kinderen actief in hun ontwikkeling. Kinderen bouwen vanaf jonge leeftijd hun ontwikkeling als het ware op. Driewekelijkse projecten maken deel uit van deze methode, bij Pippeloentje is water zo’n project.

18 KINDEROPVANGJOURNAAL
– Nieuwe beroepsprofielen
– Win een coach
– Leidsters tillen te zwaar
– Bso-plan kabinet te bescheiden
– Achterstand bij de GGD
– Website Risicokinderen
– Jarige Kind & Co
– Hulp bij opvoedingsondersteuning
– MOgroep: niets mis met kwaliteit
– BOinK ondersteunt psz-ouders

19 Marion & Co
COLUMN

22 Dagarrangement voor schoolkinderen / zwemdiploma in bso-tijd
4 TOT 12 JAAR
Katja Meertens
Onderwijs, opvang, sport en cultuur. Alles komt samen in het dagarrangement voor schoolkinderen. Een concept met louter winnaars.

27 Dikkie Dik in Driewegen: ouderwets Žcht spelen
PORTRET VAN EEN PEUTERSPEELZAAL
Carla Overduin
Dikkie Dik is een kleine peuterspeelzaal in het Zeeuwse dorpje Driewegen. EŽn groep van zo’n zestien kinderen, die worden opgevangen door twee groepsleidsters in de gymzaal van het lokale dorpshuis. ‘We zijn hier nog lekker ouderwets, K3 en Kabouter Plop kennen we niet’.

30 Ik zit lekker in mijn vel / dagboek van een leidster
Leidster Chantal van der Gaag van kinderdagverblijf Pebbels in Breda maakte een veranderingsproces mee in haar kindercentrum. Het hele kindercentrum volgde een training. In haar dagboek beschrijft Chantal wat ze geleerd heeft op de trainingen en wat ze echt anders is gaan doen.

37 Vakinformatie
RECENSIES
– Lichaamstaal bij baby’s
– Kinderen en seksualiteit/pedagogische begeleiding in de kinderopvang

38 Verschil is okŽ
COLUMN
Marieke de Graaf

39 Vakinformatie
– Spelletjes met taal
– Oudercursussen
GESIGNALEERD
– 365 spelletjes en creatieve idee‘n
– Kleine eters/peuters en kleuters met eetproblemen
– Fotoverhalen: tien idee‘n voor taalstimulering en ict met jonge kinderen
– Kinderen en internet/een gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners

40 Slapen op je lievelings-auto
Foto’s van lezers n.a.v. de oproep om foto’s te sturen van kinderen in rust en kinderen met hun favoriete speelgoed.

44 Nachtje slapen…
COLUMN
Harrold Pol

45 KINDEROPVANGJOURNAAL
– Overblijfkeurmerk voor scholen
– Leespluim voor Ollie
– Bijdrage hoger en eenvoudiger
– Kwaliteitscertificaat voor SKON
– Extra geld voor opvang op school
– Vernieuwingen in bso
– Boeiend symposium (ingezonden brief)
– Websites voor kleuters
– Agenda
– Ander woord voor kinderopvang? (oproep)
– Kwaliteitsregels in Wet Kinderopvang
– Siteseeing

51 Het Speelrijk in Arnhem: leidster en leerkracht samen voor de klas
PORTRET VAN EEN PEUTERSPEELZAAL
Carla Overduin
Peuterspeelzaal Het Speelrijk in Arnhem heeft een bijzondere samenwerking met de nabijgelegen basisschool Het Moza•ek. Peuters van drie jaar en negen maanden gaan naar de Voorschool. Hier worden peuters voorbereid op groep 1 van de basisschool.

54 Computerspellen op de bso / samen online
7 TOT 12 JAAR
Marenna van Reijsen
De computer heeft op veel kinderen een magische aantrekkingskracht. Ze msn’en, mailen, spelen spelletjes. Door het spelen van een computerspel ontwikkelen kinderen allerlei vaardigheden. En door online videogames maken ze contact en leren ze dat je samen meer kunt bereiken. Ook op de bso kun je dat gebruiken.

56 Kinderboeken
SPELEN: – Tover mijn verhaal (vanaf 7 jaar)
– De vloek van Pak (vanaf 10 jaar)
– Jubelientje wordt wild (voorleesboek vanaf 4 jaar)
– Rupsje Nooitgenoeg voelboek met braille (vanaf 2 jaar)
THEMA SCHILDEREN:
– De spiegel van Rembrandt (vanaf 10 jaar)
– Paul Gauguin – doeboek voor kinderen (vanaf 10 jaar)
– Leonardo da Vinci’s leerling (vanaf 10 jaar)
– M is van meisje (vanaf 4 jaar)


60 Verrijking door verschillen
Astrid van de Weijenberg
Marokkaans, Afghaans, Surinaams, Turks eerste generatie, Turks tweede generatie, afkomstig uit de Amsterdamse Jordaan: er zijn zo veel verschillen tussen mensen als er mensen zijn. Dus ook verschillen in visie op opvoeden. In hoeverre speelt de culturele achtergrond daarbij een rol?

66 Kinderen voor kinderen / Nso-kinderen lezen voor aan de kleintjes
2 TOT 12 JAAR
Barbara Schilthuis
Op kinderdagverblijf De Blauwe Koeskoes in Enter lezen kinderen van de naschoolse opvang (nso) voor aan dreumesen en peuters. Het is zo’n succes, dat het een wekelijks ritueel is geworden. De kleintjes kunnen niet wachten tot die grote kinderen weer langskomen met een boek en voor de voorlezers is het goed voor het zelfvertrouwen.

69 Kinderen in hun element
0 TOT 6 JAAR
Ingrid Gouda Quint
Geef een kind zand en water en hij is in zijn element. Het is oermateriaal dat hij zelf vorm kan geven en dat hem de verbondenheid met de natuur laat ervaren. Spelen met zand en water is bijzonder waardevol.

73 Het Meesterwerk in Almere: dagelijks aandacht voor de natuur
PORTRET VAN EEN PEUTERSPEELZAAL
Carla Overduin
Kinderen staan steeds verder van de natuur af. Peuterspeelzaal Het Meesterwerk in Almere wil daar iets tegen doen. De natuur maakt een belangrijk onderdeel uit van de activiteiten. Kippen voeren en konijnen verzorgen zijn dagelijkse kost.

74 Succes verzekerd
0 TOT 8 JAAR
Carla Overduin
Activiteiten- en speeltips.

77 Zingggg!
KINDERACTIVITEITEN 8+
Carla Overduin