Kinderopvang — Jrg. 16 (februari 2006) Nr. 2

3 Kwaliteit
Marike Vroom (hoofdredactie)

6 Uitersten
4 TOT 12 JAAR
Carla Overduin

Kinderopvang in Noorwegen en de Verenigde Staten. Puur natuur tegenover strakke educatie. In andere landen bestaan soms heel andere idee‘n over wat goede kinderopvang is. Van het Noorse kinderopvangeiland (waar kinderen de hele dag buiten rondzwerven) tot Amerikaanse ontwikkelingsstimulering.

10 Verticaal!
0 TOT 4 JAAR
Katja Meertens
Vaak kiezen kindercentra om praktische redenen voor verticale groepen. Er zitten pedagogische voordelen (maar ook nadelen!) aan een gemengde groep. Ook is het belangrijk om stil te staan bij de inrichting van de ruimte.

17 (Buiten)spelen
COLUMN
Harrold Pol

18 Naschoolse opvang voor verstandelijk gehandicapten
4 TOT 14 JAAR
Marike Vroom
Kinderopvang De Poolster in Groningen heeft niet alleen reguliere kinderopvang- en bso-groepen. Op woensdag- en vrijdagmiddag vind je daar ook de NSO Speciaal groep Pluto: een groep voor licht verstandelijk gehandicapte kinderen. Een bijzondere opvang voor kinderen die anders tussen wal en schip vallen. ‘Het is een heel hechte groep’.

20
KINDEROPVANGJOURNAAL
– Video Interactiebegeleiding (VIB) werkt! Onderzoek SCO-Kohnstamm Instituut
– Baby TV
– Meer gled voor toezicht
– Spanning voor Marion

21 Marion & Co
COLUMN
‘Met bungelende beentjes ‘hangt’Lea op de wc….’

22 KINDEROPVANGJOURNAAL
– Beter door kinderopvang
– Kleurplaten.nl succesvol
– Fraude bij onderzoek
– Belastingdienst grijpt in
– Franchiseformule Mickey
– SRK heeft beste jaarverslag
– Proef met voorschoolse opvang
– Dirk Scheele geeft kaartjes weg!
– CNV dreigt met acties
– Geld voor kwaliteitsimpuls
– BOS-projecten
– Stadskinderen bewegen onvoldoende

25 Agenda

26 Samen sta je sterk!
0 TOT 12 JAAR
Femke van den Berg
Leidsters en ouders vinden vaak hetzelfde belangrijk. Dat pleit voor meer samenwerking tussen ondernemingsraden en oudercommissies.

28 Geef huisstofmijt geen kans

Marenna van Reijsen

30 Kinderboeken
SPELEN: Carnaval
– Groot (vanaf 5 jaar)
– Weg met juffrouw Pin (voorleesboek)
– Het krijtje (vanaf 3 jaar)
– Beginnende boef (vanaf 6 jaar)
THEMA HOUDEN VAN:
– Kusjes (vanaf 1 jaar)
– Verliefd (vanaf 3 jaar)
– Liefde (vanaf 3 jaar)
– Jij en ik (vanaf 4 jaar)

33 Opvang op scholen
4 TOT 12 JAAR
Marenna van Reijsen
Kinderopvang op school: samen, maar ook anders. Er zijn in het land al volop initiatieven waar kinderen voor en na schooltijd worden opgevangen. In Eindhoven bijvoorbeeld: de SPIL-centra. Vanaf 2007 legt de overheid de verantwoordelijkheid voor kinderopvang ook bij scholen neer. Die beslissing leidt tot veel discussie in de media. In de praktijk is er al samenwerking tussen scholen en kinderopvang. Om tot echte samenwerking te komen is veel tijd nodig, is de ervaring in het Spilcentrum Grasrijk te Eindhoven.

36 SUCCES VERZEKERD
– Ontknoping
– Mini Thema: Je lichaam
– Materiaal van de maand: Vloerbedekking
– Fluisterspel
– Stoppen of oversteken?
– WWWeetjes: rondom ‘Je lichaam’
– Beloning opvissen
– Activiteitentips van: Annelies Nanlohy

38 Tien vragen aan onze nieuwe columnist


38 Gebons
COLUMN / HOOFDSTUKJES
Marieke de Graaf

40 De bezem erdoor!
Kinderactiviteiten 8+
Carla Overduin

40 Beweeg!
Kinderactiviteiten 8+
Carla Overduin
– Ballathon
– De skippyhoek
– De voetbalhoek
– De tennisbalhoek