Kinderopvang — Jrg. 12 (november 2002) Nr. 11

12 Aanraken als aandachtspunt
Voor baby’s, maar ook voor oudere kinderen is lichamelijk contact een levensbehoefte. Dat kost geen extra tijd. Wel levert het extra’s op: geborgenheid en rust.

18 Peuterspeelzaal op de kaart
Wil je dat de gemeente jouw peuterspeelzaal net zo belangrijk vindt als jij en de ouders? Dat kan: een inspirerend voorbeeld van een succesvolle lobby in Voorschoten.

38 Hoe speciaal is een adoptiekind?
Adoptiekinderen uit het buitenland. Vaak ondervoed, soms getraumatiseerd, komen ze aan in Nederland. Wˆt heb je als kinderdagverblijf of peuterspeelzaal zo’n kind te bieden?

EN VERDER

5 Kinderopvangjournaal

24 Toezichtsprotocol

27 Vakinformatie

28 Speelgoed

32 Kinderboeken

34 Stageplan

42 Succes verzekerd

46 Volgend nummer