Kindcentrum BBMP — (september 2020) nr. 5

Thema : Leren en ontwikkelen

04 Reset de kinderopvang
Gijs van Rozendaal en Janneke Plantenga
De voorstellen van het platform de Toekomst van Arbeid vormen een doorbraak in Nederland, vooral door de betrokkenheid en visie van werkgevers. Nu ligt de discussie over toekomst van de kindvoorzieningen op elke tafel.

10 Meer grip op educatieve kwaliteit|
Kees Broekhof
We lezen in rapportages over de kwaliteit van de kinderopvang dat de educatieve kwaliteit in onze sector niet optimaal is. Dat is al jaren het geval. Maar het realiseren van educatieve kwaliteit kun je leren. Kinderopvangorganisatie SDK in Dordrecht begon een professionaliseringstraject voor pedagogisch medewerkers.

16 Innige samenwerking onderwijs en opvang
Aart Verschuur
De HAN, ROC Nijmegen en KION hebben een jaar geleden een verregaande samenwerkingsovereenkomst gesloten: KEI. Dat staat voor KION Early Childhood Innovation Center. De drie partijen willen met een regionale aanpak innovaties in de beroepspraktijk voorstaan, waarbij ze inhaken op de laatste ontwikkelingen in zowel kinderopvang als onderwijs.

20 Reggio Emilia in lockdown
Marga van der Linden en Mirjam Meeuwissen
Verslag uit Noord-Italië, een van de meest door corona getroffen regio’s in Europa. Ook de kinderopvang in Reggio Emilia moet in maart onmiddellijk sluiten. Toch weten de pedagogen kinderen nieuwe ervaringen en woorden te geven om corona-ervaringen te kunnen verwerken.

26 Sociale inclusie en diversiteit
Ana del Barrio Saiz
Hoe bewandel je als kinderopvangorganisatie bewust het pad richting sociale inclusie? En hoe vul je het recht van kinderen en volwassenen in om zich te kunnen ontplooien? Zodat iedereen kan meedoen in een omgeving die gekenmerkt wordt door gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit.

30 Samen een lerende cultuur creëren
Wilmie Colbers
Het invoeren van pedagogisch coaches in kinderopvangorganisaties is een stap in de organisatie-ontwikkeling die serieus aandacht behoeft. Een functie extra invoeren zonder andere functionarissen die daarmee te maken hebben erbij te betrekken, is vragen om moeilijkheden. Kinderopvang Okidoki is aan de slag gegaan om pedagogisch coaches zich steviger te laten voelen en zocht naar voldoende inbedding binnen de organisatie.

EN VERDER…

09 De Rekenmeester
Ed Buitenhek
Kleine capaciteit, hoog risicoprofiel

15 De Jurist
Martin van der Linden
De lerende organisatie

35 Ppink
Myrte van Gurp
Gratis kineropvang is bittere noodzaak

37 Pact
Onno Hoorn
Opleiden voor de toekomst

38 Boeken
Van Duuren en De Leve
Over Taalkracht, Bierviltjes en Gordon

40 Wetenschap
Pauline Slot en Paul Leseman
Kwaliteit van integrale kindcentra