Kindcentrum BBMP — (november 2020) nr. 6

Thema: ICT in de kinderopvang

04 Klanttevredenheidsonderzoek
Maria Jongsma
Verbetermeter maakt de resultaten van tevredenheidsonderzoek à la minute zichtbaar, in een dashboard met actuele informatie op verschillende niveaus.

8 Kindvolgsystemen koppelen
Elsbeth Schouten
De meeste kindvolgsystemen staan los van het kinderdagopvangprogramma en het programma dat de school gebruikt voor administratieve gegevens en de gegevens om kinderen te volgen. Voor het overdragen van gegevens is dat een gemiste kans. Maar koppelen kán.

14 Aan de bak met ict
Aart Verschuur
Een interview met Wendy Krudde. Als informatiemanager heeft zij in de afgelopen anderhalf jaar de ict bij kinderopvangorganisatie TintelTuin een nieuwe draai gegeven.

18 Interactief bewegen met kinderen
Ashley Cowles
Springlab wil een daadwerkelijke verandering teweegbrengen in het onderwijs: de transitie van zittend naar bewegend leren. Daarom heeft Springlab de beweegvloer voor jonge kinderen ook geschikt gemaakt voor kinderen in de leeftijd 4-7 jaar.

22 Weer erkenning voor het jonge kind
Wilma Schepers
‘Spelende ontwikkeling’ van dreumesen, peuters en kleuters vraagt om speciale expertise bij de pabo’s. In september 2020 zijn vijf experimentele gespecialiseerde pabo-opleidingen voor het jonge kind van start gegaan.

28 Planmatig samenwerken in ikc’s
Angelique Sterken
In de regio Haaglanden werken vier kinderopvang/ onderwijsorganisaties samen in het project ‘Van samen werken naar samenwerken’. Met als doel hun eigen samenwerkingsprocessen te versnellen, de ontwikkelingen te borgen binnen de organisaties en uit te groeien tot een regionaal kennisplatform op het gebied van leren en ontwikkelen.

31 Hongeren naar kennis
Wilma Schepers
Onderzoekers en pedagogisch professionals zijn enorm enthousiast over de komst van het Expertisecentrum Kinderopvang. De onderzoekers ervaren het als een enorme verrijking om directe feedback te krijgen van de professionals uit de praktijk. En omgekeerd is de honger naar kennis onder de pedagogisch professionals enorm.

EN VERDER…
13 De Jurist > Martin van der Linden
Ict’ers, waar blijven jullie?
27 De Directeur > Muriëlle Springer
Het onbekende pad naar de toekomst
34 bdKO > Lida Schepers
Inspelen op verandering
37 Pact > Onno Hoorn
De ideale ‘schooldag’
38 Boeken > Van Duuren en De Leve
Over Concentratie, Online werkvormen en
Partners door dik en dun
40 Wetenschap > Romijn, Slot, Muller,
Bekkering en Leseman
Kwaliteit van babyopvang
44 Signalementen > Nieuws en publicaties