Kindcentrum BBMP — (november 2019) nr. 6

04 Expertisecentrum kinderopvang?
Wilma Schepers
De sector heeft behoefte aan kennis en autoriteit, daarom moet er een expertisecentrum pedagogische kwaliteit kinderopvang komen. Yvette Vervoort, directeur van Bureau Kwaliteit Kinderopvang, heeft de mogelijkheden onderzocht voor zo’n onafhankelijk kennisinstituut.

08 Van begroten naar forecasten
Johnny van Cadsand en Tessa Vollering
In de kern is bedrijfsvoering voor elke branche hetzelfde. Kijk eens naar de zorgsector. Hier wordt grotendeels niet meer gewerkt volgens het traditionele begrotingsprincipe, hier wordt vooruitgekeken en direct bijgestuurd waar nodig.

14 Governancecode kinderopvang 2019
Helmie van Ravestein en Aart Verschuur
De nieuwe governancecode kinderopvang is duidelijk, beknopt en geeft verhelderende toelichting. Ook wijkt hij sterk af van de oude code uit 2009. Met reacties uit het veld.

20 Leergang schooldirecteuren 
Maria Jongsma
Worden we straks gedomineerd door het onderwijs, omdat in vrijwel alle gevallen de ikc-directeur uit het onderwijs komt? Raakt de kinderopvang de expertise over het jonge kind kwijt? Thema’s die steeds terugkeren bij de totstandkoming van ikc’s én in speciale leergang voor schooldirecteuren.

24 Interview met Ton Leeggangers
Lenneke Moerdijk
Rond de vraag ‘Waartoe voeden wij op?’ komt een levendige dialoog op gang. Niet alleen in de kinderopvang, ook in de andere sectoren en buiten de jeugdketen. De kinderopvang kan hierbij het voortouw nemen, vindt Ton Leeggangers van Wij zijn JONG.

28 Discussie over het Oberon-rapport
Aart Verschuur
Gjalt Jellesma, voorzitter van BOinK, reageert op Gijs van Rozendaal en het Oberon-rapport ‘Samenwerking in beeld 2’. Jellesma is helemaal niet gecharmeerd van dit onderzoek, waarin staat dat een kwart van de basisscholen zou zijn geïntegreerd met kinderopvang. Hij ziet geen enkel bewijs

28 Twintig Tools voor zelfevaluatie
Geert de Wit
Geert de Wit vindt dat kinderopvangorganisaties betere kwaliteit kunnen leveren als we de kinderopvang anders inrichten. Daarom is hij, bijvoorbeeld, voorstander van het wetsvoorstel dat GroenLinks, PvdA en SP aankondigen over winstbeperkingen in de kinderopvang.

 

En verder…
13 De Directeur
Muriëlle Springer
Digitaal leiderschap

27 De Rekenmeester
Ed Buitenhek
Oplossing voor het personeelstekort

32 bdKO
Lida Schepers
Ons brein en het vermogen tot succesvol ondernemerschap

35 Pact Column
Lotte de Rooij
De papieren werkelijkheid van de overheid

36 Boeken
Van Duuren en De Leve
Over liminaal denken en babykunde

38 Wetenschap
Claudia Doesburg
Het integraal kindcentrum als transitieopgave

42 De Kantelaar
Lotte de Rooij en Wilma Schepers
Ad Vos, bestuurder van PIT kinderopvang en onderwijs

44 Signalementen
Nieuws en publicaties