Kindcentrum BBMP — (mei 2021) nr. 3

Thema : Duurzaamheid

04 De Groene Agenda Kinderopvang
06 Duurzame huisvesting
08 Energiebesparing
12 Nieuwe app meet luchtkwaliteit
16 Bso Natuurfontein
18 Kinderopvang Buitenspelen
22 IVN Natuureducatie
26 Groen Cement
28 Interview met Rinda den Besten en Loes Ypma
34 Leonie Heutz neemt afscheid
36 Talentontwikkeling

EN VERDER…
11 De Rekenmeester > Ed Buitenhek
Nu investeren in bso-marketing
21 De Jurist > Martin van der Linden
Geef ouders een onderwijsbudget
33 Pact > Onno Hoorn
Een handleiding voor gemeenten
41 PPINK > Myrte van Gurp
Naar een pedagogisch paspoort
42 Boeken > Van Duuren en De Leve
De kunst van het interveniëren en
Kobus, de dwarse krab
44 Wetenschap > Pauline Slot
Bijdragen aan optimale ontwikkelingskansen
en inclusie
48 Signalementen > Nieuws en publicaties