Kindcentrum BBMP — (mei 2020) nr. 3

Thema : Het coronavirus

Dagboek van een ondernemer
Vanaf eind februari 2020 waart het coronavirus – Covid-19 – door Europa. Eerst in Italië, daarna in alle andere landen. Om verspreiding te voorkomen, dienen mensen zo weinig mogelijk fysiek contact met elkaar te hebben. Medio maart gaat ook Nederland in lockdown. Enkele dagen probeert het kabinet Rutte scholen en kinderopvang open te houden, maar dit blijkt niet houdbaar. Onderwijs en kinderopvang moeten hun deuren sluiten en krijgen van de Nederlandse overheid opdracht noodopvang te bieden. Een kinderopvangondernemer houdt speciaal voor BBMP een dagboek bij.

Corona in de Haaglanden
Weken achtereen komt Karen Strengers van de Haagse kinderopvangorganisatie DAK met haar crisisteam twee keer per dag bijeen. En meerdere keren per week meldt ze zich voor crisisoverleg met de gemeente, onderwijsbesturen en collega-kinderopvangorganisaties. Zij vertelt hoe in Den Haag de coronacrisis losbarst en hoe de kinderopvang in de hofstad daarop reageert.

Leiderschap in een storm
In deze chaotische en onzekere tijden lijkt er iets anders gevraagd te worden van leiders in de kinderopvang. Dat is tegelijkertijd waar en niet waar. Een dienend leider die met z’n team voorbereid is op allerlei – ook bijna ondenkbare – situaties kan in deze tijden makkelijker zijn weg (blijven) vinden.

Volwassen sector verdient volwassen behandeling. Visie op postcorona
De coronacrisis heeft veel duidelijk gemaakt. Oók dat de kinderopvang anders gepositioneerd en anders uitgevoerd moet worden. Met behoud van de flexibiliteit en innovatiekracht die onze sector zo onderscheidend maakt. De tijd is er rijp voor. Als dat nu nóg niet duidelijk is geworden, dan wordt het dat nooit.

Samenwerken in de kinderopvang
De kinderopvangbranche in Nederland is een grote, sterk versnipperde markt. Zo’n 16.000 vestigingen vangen ruim 700.000 kinderen op. Nu veel ondernemers door de coronacrisis de deuren geheel of gedeeltelijk moeten sluiten, dringt de vraag zich op hoe de branche zich uit deze bizarre situatie redt. Verregaande samenwerking van ondernemers in de kinderopvang ligt dan voor de hand.

De toekomst van ons onderwijs
De coronacrisis kan weleens een doorbraak betekenen. Een doorbraak in het besef dat opvang en onderwijs sámen het aanvullende pedagogische opvoedmilieu vormen, naast de ouders. Dat opvang en onderwijs beiden essentieel zijn voor de ontwikkeling van kinderen en de ondersteuning van ouders in hun taak als primaire opvoeder.

Krachtig onderwijs veranderen
Veel scholen stellen zich de vraag: voldoet de manier waarop we ons onderwijs organiseren nog wel aan de huidige tijd? En als veranderen nodig is, welke keuze is dan de beste uit de talloze oplossingsrichtingen? De CED-Groep helpt scholen en ikc’s met veranderen. Aan de basis van een planmatige, duurzame verandering ligt altijd een gedegen visie.

Wég met verschoolsing van vve
In de kinderopvang is de waarde van spelend leren en het zoeken van de aansluiting bij de spontane leerbehoefte van de kinderen vanzelfsprekend. Ook in het onderwijs is een beweging gaande tegen verschoolsing van het onderwijs en vóór spelenderwijs leren. Het onderwijs kan veel leren van de kinderopvang, vertelt Arnoud van Leuven, bestuurder van Samenwijs Opvang & Onderwijs.

EN VERDER…
De Rekenmeester > Ed Buitenhek. De coronablues
De Directeur > Muriëlle Springer. Huidhonger
PPINK > Wilma Schepers. Creëer dubbelfuncties
Pact > Onno Hoorn. Ouderparticipatie in proeftuinen
Boeken > Van Duuren en De Leve. Crisismanagement en Pikler in de babygroep
Wetenschap > Willeke van der Werf. Sociaal geëngageerde kinderopvang is ondernemend en innovatief
Signalementen > Nieuws en publicaties