Kindcentrum BBMP – (maart 2020) nr. 2

04 Private Equity: Waterland en Onex
Aart Verschuur
De overname van kinderopvang Partou door KidsFoundation in 2019 heeft de discussie over de rol van investeringsmaatschappijen weer aangewakkerd. Wat willen ze in de kinderopvang en hoe gaat ceo Jeanine Lemmens van Partou/KidsFoundation daarmee om?

10 Oplossing voor toeslagaffaire
Wilma Schepers
De Branchevereniging Kinderopvang koerst op een snelle oplossing van het toeslagendrama en van de last die dit systeem van kinderopvangfinanciering veroorzaakt. Maar ook het gesprek over de financieringsopties op de lange termijn moet worden gevoerd.

14 De onderprikkelde baby
Marije Magito
Door de aandacht voor stressverhogende factoren bij baby’s, zoals overprikkeling in verticale groepen, blijft een stressfactor als onderprikkeling onderbelicht. Ook baby’s hebben stimulering nodig die passen bij hun ontwikkelingsbehoefte.  

20 Leiderschap ten dienste van baby’s
Wilmie Colbers
Pedagogisch medewerkers zijn op een subtiel niveau dé kwaliteitsbepalende factor in de baby- opvang. Leidinggevenden moeten deze subtiele kwaliteit kunnen ‘lezen’ en teruggeven. Alleen zo kun je deze pedagogisch medewerkers ondersteunen.

24 Het daverende succes van KinderLab
Aart Verschuur
KinderLabs in Capelle a/d IJssel werken volgens de Vreedzame Wijk-aanpak, die onder andere inzet op het stimuleren van actief burgerschap en het samen creëren van een positief sociaal klimaat. Dit gebeurt met buurtcoaches, op scholen en in de kinderopvang.  

28 Raising the Future
 Ruth de Waal en Petra Janssen
Wij hebben als professionals een dubbele opdracht als het om opvoeden en onderwijzen van kinderen en jongeren gaat. De veranderingen van nu gaan zo snel en hebben zo’n grote impact op de toekomst, dat er stevige reflectie nodig is – los van de waan van de dag. Een voorbeschouwing op Raising the Future.

34 Laat bij inspecties tegengeluid horen
Martin van der Linden
GGD-inspecteurs hebben volgens eigen zeggen te weinig kennis van pedagogiek om een praktijksituatie te kunnen beoordelen. Zij stellen zich daarom terughoudend op in het beoordelen van het pedagogisch klimaat. Rapportages zijn dus wisselend in kwaliteit, met grote gevolgen.  

En verder

09 De Rekenmeester > Ed Buitenhek. Verkiezingstijd

19 De Directeur > Muriëlle Springer. Over de liefde

33 Pact Column > Onno Hoorn. Onderwijs en opvang vanuit één organisatie

36 bdKO > Lida Schepers > Jubileum: vijftien jaar inspiratie

38 Boeken > Van Duuren en De Leve > Nieuw organiseren en het Ja-brein

44 Signalementen > Nieuws en publicaties