Kindcentrum BBMP — (september 2019) nr. 5

Thema: arbeidsmarkt

04 Medewerkers werven en behouden
Johan Siegert
Het personeelstekort in de kinderopvang dreigt op te lopen tot 8900 pedagogisch medewerkers in 2022. En straks 75.000 kinderen op de wachtlijsten is een schrikbeeld. Het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang heeft bij twintig kinderopvangorganisaties de oorzaken van het huidige personeelstekort onderzocht en geeft tips voor maatregelen

08 Positionering kinderopvang
Robert Sänger
Het imago van de kinderopvang kan en moet beter. De kinderopvang moet zichzelf een beter smoel geven, ook om medewerkers te kunnen aantrekken op de krappe arbeidsmarkt. Voor een betere positionering van de kinderopvang zijn deze zomer vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers samen in conclaaf gegaan.

12 JijTelt! Bij Humankind
Jessica Menheere
Ook Humankind merkt dat de krapte op de arbeidsmarkt is toegenomen. Het einde van deze beweging is nog niet in zicht. Vanuit de humanistische grondslag biedt Humankind medewerkers en ook potentiële sollicitanten waardevolle voordelen. Erkenning voor zowel het vak als de persoon van de medewerker vormt de basis.

18 Klaar voor politieke actie
Wilma Schepers
Samen staan kinderopvang en onderwijs voor de opdracht om kinderen te ondersteunen in hun brede ontwikkeling. maar in Den Haag heerst een politieke patstelling. Rinda den Besten van de PO-Raad en Sharon Gesthuizen van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang willen dat de politiek meer aandacht krijgt voor de ontwikkeling van het jonge kind.

22 Het belang van het Oberon-rapport
Gijs van Rozendaal
Gijs van Rozendaal reageert op uitspraken van BOinK-Voorzitter Gjalt Jellesma over het Oberon-rapport, over de toegenomen samenwerking tussen scholen en kinderopvang. Jellesma betwijfelt over een kwart van de basisscholen inderdaad is samengesmolten met kinderopvang. Maar hij doet het rapport onrecht aan.

24 Leren in Italië
Mirjam Meeuwissen en Marga van der Linden
Over de Reggio-aanpak is veel geschreven en er zijn vele reizen naar Italië gemaakt. Je kunt je op allerlei verschillende manieren inlezen en laten inspireren. Dit levendige verslag beschrijft hoe een reisgezelschap geïnspireerd raakt door de doorleefde pedagogiek van Reggio.

28 Twintig Tools voor zelfevaluatie
Frank Gobel
Een gegrond beeld krijgen van de kwaliteit die je biedt als organisatie is belangrijk. Via een menukaart biedt BKK een handig overzicht van geschikte instrumenten voor zelfevaluatie. Hiermee kun je zelf aan de slag.

En verder…
11 De Directeur
Muriëlle Springer
Millennials

17 De Rekenmeester
Ed Buitenhek
Kwaliteit, regeldruk en kleinere aanbieders

32 Ppink
Passende kinderopvang

35 Pact Column
Janny Reitsma en Lotte de Rooij
Meer samen voor meer synergie

36 Boeken
Van Duuren en De Leve
Over Jam Cultures en Praten met kinderen over kindermishandeling

38 Wetenschap
Eline Möller en Roos Rodenburg
Huilbaby’s troosten met geluid en beweging

42 De Kantelaar
Gerdi Meyknecht en Wilma Schepers
Robert Sänger, directeur van Sinne kinderopvang

44 Signalementen
Nieuws en publicaties