Kindcentrum BBMP — (januari 2021) nr. 1

THEMA: INCLUSIE EN DIVERSITEIT

04 Inclusie in het leven van kinderen
Nishaan en Nilay Ardjosemito en Siela Ardjosemito-Jethoe
Siela en haar zoons Nishaan en Nilay beschrijven hun persoonlijke ervaringen. Ze krijgen te maken met een samenleving die zich niet openstelt voor kinderen van kleur. Ook op de kinderopvang voert Siela een pittig – maar opbouwend – gesprek.

10 Naar een generatie zonder discriminatie
Maryse Nijhof- Broek en Yasmine Oudriss-Kamouni
Om echt inclusief te kunnen werken is het juiste voorbeeldgedrag de sleutel. Medewerkers moeten cultuursensitief leren kijken en werken en zich bewust zijn van eigen (voor)oordelen.

14 Werken aan diversiteit
Wilma Schepers
In de kinderopvang kunnen kinderen spelenderwijs leren samenleven in een context waarin ieder kind gezien wordt, een plek heeft en erbij hoort. Professionals moeten deze dagelijkse leermomenten zien en benutten.

18 Leiderschap en inclusie
Wilmie Colbert
Alle kinderen horen erbij, alle medewerkers horen erbij. Kinderopvangmedewerkers zetten mede de koers uit als het gaat om het laten tellen van ieders mening.

24 De lange weg naar inclusief onderwijs
IJsbrand Jepma en Sanne Spiero
Onderwijsminister Arie Slob heeft in november 2020 zijn 25-puntenplan gepresenteerd, waarmee hij het passend onderwijs wil verbeteren. Is de tijd eindelijk rijp om meer werk te maken van inclusief onderwijs?

28 De erfenis van Paars
Janneke Plantenga
Het boek ‘Dat hadden we nooit moeten doen’ wordt gepresenteerd als een ideeëngeschiedenis over de PvdA en de neoliberale revolutie van de jaren negentig. Precies in die periode wordt nagedacht over de Wet Kinderopvang.

32 Ruimte voor autonomie
Wilma Schepers
Aandacht voor het Expertisecentrum Kinderopvang. Deze keer zoomen we in op het thema autonomie van het kind. Ruimte geven voor autonomie heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Maar in de praktijk blijkt dit niet altijd even makkelijk.

EN VERDER

13 De Rekenmeester
Ed Buitenhek
Het systeem of de mensen…

21 PPINK
Myrte van Gurp
Diversiteit: luxe of noodzaak?

23 De Jurist 
Martin van der Linden
Tandarts in het kinderdagverblijf

37 Pact 
Onno Hoorn
Wendbaar op de arbeidsmarkt

38 Boeken
Van Duuren en De Leve
Over Vrijmoedige teams en Spelen als essentiële levenservaring

40 Wetenschap
Leseman, Slot en Romijn
Culturele diversiteit en de omgang met ouders

44 Signalementen 
Nieuws en publicaties