Kindcentrum BBMP — (februari 2021) nr. 2

Verkiezingsspecial

Analyse verkiezingsprogramma’s
Theo Blom
Een indringende analyse van de relatie tussen de Wet kinderopvang, de toeslagenaffaire en de gevolgen daarvan op de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Alle partijen willen van de kinderopvangtoeslag af. En zelfs de SGP is nu (een klein beetje) voor kinderopvang.

In gesprek met D66, GroenLinks, PvdA en VVD
Lida Schepers
In samenwerking met de beroepsvereniging voor directeuren bdKO interviewen we de woordvoerders kinderopvang van D66, GroenLinks, PvdA en VVD. Wat vinden de Tweede-Kamerleden van de notitie Toegangsrecht, die pleit voor een eenduidig stelsel voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar, met een gratis recht op 16 uur opvang per week?

Dubbelinterview Renske Leijten en Peter Kwint (SP)
Aart Verschuur
Hoe is het mogelijk dat de toeslagaffaire zo lang onder de radar kon blijven? De enige verklaring is de grote afstand tussen de klasse die beslist en de klasse die de uitwerking van besluiten ervaart. Mensen vragen zich al jaren af waarom alles zo ingewikkeld moet. Het hele stelsel van toeslagen moet van tafel.

Gratis kinderopvang kost miljarden
Jeroen Nusteling
Een generieke maatregel om alle kinderen gratis kinderopvang te bieden, is onnodig duur en ineffectief. Niet alleen kinderopvang vraagt om extra geld, maar ook jeugdzorg, onderwijs, zorg en politie. Is de miljardeninvestering voor met name de hoogste inkomens dan de beste maatschappelijke investering?

Passende buitenschoolse opvang
Mirjam Meeuwissen
In Rotterdam en omgeving biedt passende buitenschoolse opvang kinderen vanuit het speciaal onderwijs een passende plek in de buitenschoolse opvang, in het Integraal Kind Expertise Centrum (IKEC). Een prachtig samenwerkingsproject van KindeRdam, speciaal-onderwijsschool De Piloot en jeugdhulporganisatie Enver.

Pedagogisch expertisecentrum
Wilma Schepers

Vorig jaar is binnen het Expertisecentrum het ontwikkelteam Begeleiden van onderlinge interacties aan de slag gegaan. Voor de onderlinge interactie tussen kinderen is het beter als een pedagogisch medewerker op afstand blijft, en ook het faciliteren blijkt van belang.

Desinfecteren
Hugo ter Hoeve
Een eerste ervaring in de kinderopvang met Nocotech, een desinfectiesysteem dat in Nederland wordt toegepast in de medische – en de voedingsindustrie.

Raising the Future online
Ruth de Waal en Petra Janssen
Nationale en internationale denkers buigen zich, samen met filosoof Daan Roovers, over de vraag wat de toekomst voor de kinderen van nu betekent en wat dat van professionele opvoeders vraagt.

EN VERDER…

  • De Rekenmeester > Ed Buitenhek. Links feestje voor veelverdieners
  • De Jurist > Martin van der Linden. Het Nederlands onderwijsmodel: dramatisch en onbeheersbaar
  • bdKO > Rianne van der Molen. Houd aandacht voor alle medewerkers
  • Pact > Onno Hoorn. Weg met het huidige complexe, dure systeem
  • Boeken > Van Duuren en De Leve Over introverte leiders en Slim ontspannen in coronatijd
  • Wetenschap > Eke Krijnen. Ouder-kindprogramma’s in praktijk
  • Signalementen > Nieuws en publicaties