Kind en adolescent praktijk — Jrg. 18 (maart 2019) nr. 1

Nieuwe gezichten
Een nieuw jaar en een nieuw begin voor twee nieuwe rubrieken. Frits Boer heeft jarenlang voor Kind & Adolescent geschreven. De column Psychobellettrie over opgroeien, waarvoor hij zich liet inspireren door romans, was voor veel lezers een herkenbaar punt in het tijdschrift. Alice Broersma maakte Geregeld in heldere taal en met sprekende voorbeelden de weerbarstige materie van het recht behapbaar. Beide columnisten zijn gestopt en worden bedankt voor hun waardevolle bijdrage.

Getraumatiseerde ouders en de relatie met hun kinderen
Marloes de Kok
Wanneer ouders getraumatiseerd raken, kan de relatie met hun kinderen onder druk komen te staan. Tegelijkertijd beschikken beide ouders over manieren om de impact van traumatisering te ‘bufferen’. Door de inzet van een steunend netwerk bijvoorbeeld. Maar een veilige hechting tussen ouder en kind is het krachtigste schild.

‘School als werkplaats’ ondersteuning binnen de muren van het mbo
Els Evenboer, Rynke Douwes, Irene Krediet en Janneke Metselaar
School als Werkplaats (SAW) is een werkwijze op het ROC Friesland College waarbij hulpverleners op school aanwezig zijn voor jongeren met psychosociale problemen. Onderzoek naar SAW laat zien wat de sterke kanten zijn en waar het beter kan. Ook mooi: leerlingen hielpen zelf mee met de opzet én de uitvoering van dit onderzoek.

Stemmen in je hoofd de baas
Rosanne op den Kelder en Nathalie Schlattmann
Sinds de veertienjarige Jessica getuige is geweest van seksueel misbruik en huiselijk geweld hoort ze stemmen in haar hoofd. Kan dit meisje, dat ook een PTSS opliep, de stemmen het zwijgen opleggen door traumagerichte cognitieve gedragstherapie? Een casusbespreking

Denken is iets anders dan doen
Anneke Eenhoorn
Bente van net tien jaar wordt met spoed door de huisarts aangemeld. Ze denkt zulke nare dingen dat ze bang is dat ze gek aan het worden is en ze heeft aangegeven dan liever dood te zijn. Gelukkig kan ze snel komen voor een intakegesprek. In de wachtkamer zit ze dicht tegen haar ouders aan

“Frustratie is precies wat we nodig hebben”
Attachment Based Family Therapy (ABFT) lijkt een veelbelovende manier om depressieve en suïcidale jongeren te helpen. Deze vorm van therapie neemt de relatie met de ouders als basis voor herstel. Prof. dr. Guy Bosmans, gedragstherapeut bij de KU Leuven, is expert op het gebied van gehechtheidstheorie en ABFT

LVB-jongeren en groepsdruk
Eline Wagemaker, Anika Bexkens, Tycho J. Dekkers, Elske Salemink en Hilde M. Huizinga
Jongeren met een LVB vertonen meer risicogedrag dan leeftijdgenoten zonder die beperking. Waarschijnlijk zijn zij gevoeilger voor groepsdruk. Wat daarbij meespeelt is onder meer de angst door leeftijdgenoten te worden afgewezen, vermoeden deze onderzoekers.

Wel of niet doen: samen met je baby in één bed slapen
Maartje Luijk, Lenny van Rosmalen en Roseriet Beijers
In de rubriek Frictie geven wisselende auteurs hun visie op een onderwerp dat discussie oproept, of kijken zij kritisch naar een misverstand of dilemma waar professionals in hun werk tegenaan lopen.

Evidence based jeugdhulp
Marca Geeraets, Harrie van Leeuwen
Evidencebased werken, doen wat werkt… Het klinkt zo logisch. Toch is het in de praktijk nog een hele klus. Marca Geeraets en Harrie van Leeuwen schrijven over de uitdagingen die behandelaren (en organisaties) hierbij tegenkomen.

Comorbiditeit en ouders
Else de Haan
In deze rubriek buigt Else de Haan zich over wetenschappelijke publicaties die van betekenis zijn voor de praktijk. Hoe is het onderzoek uitgevoerd en wat zeggen de resultaten? En: is nader onderzoek gewenst?

De kalender van Joey
Nic Drion
Wat als er ernstige problemen zijn in een gezin en het er voor een kind misschien niet veilig is? Hoe zorgen we dat deze kinderen toch zo ’thuis’ mogelijk opgroeien? Over dit thema schrijft Nic Drion.

Proefschrift
Djûke Brinksma promoveerde op 7 november 2018 aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar proefschrift Gene-environment interactions on the course of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) symptoms.

Gezien en gelezen
Marike Serra