Kind en adolescent praktijk — Jrg. 9 (juni 2010) Nr. 2

46 Hobbelige wegen naar geluk
ten geleide
Else de Haan

48 Trauma? Geheim? Traumatisch geheim?
Sacha Lucassen & Nathali Overdam
Behandeling van een vierjarig meisje wier moeder door haar vader is vermoord. Heeft zij een posttraumatische stressstoornis (PTSS)? En hangen de klachten samen met het feit dat het gebeurde een geheim is?

56 Missers

CURIOSA

Constance Dolman

“Doe eens iets gewaagds.”

58 Sociale vaardigheidstraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis: een onderzoek naar de effecten
Marjan Neef, Leonieke Vet & Marike Serra
Het verbeteren van de omgang met anderen is van groot belang voor het welzijn en functioneren. Draagt sociale vaardigheidstraining voor jongeren met ASS bij aan verbeteringen in het psychisch welzijn, competentiebeleving en het sociaal functioneren?

67 Sofie, bijna 15 jaar
ALS JE ‘T MIJ VRAAGT
Anneke Eenhoorn

68 Geluk
PSYCHOBELLETRIE
Frits Boer
Een psychologie van de kindertijd, door literatuur ge•nspireerd. “Blijdschap is een van de eerste emoties die een kind toont.”

70 Lichaamstaal
INTERVIEW
Els van Es
Interview met Jan van der Does: In de Westerse psychiatrie een gemiste kans, in Polen en Oekra•ne een succes.

75 Oom Dagobert
FRICTIE
Anneke Eenhoorn

Belang van het geld lijnrecht tegenover het belang van de klant.

78 Een gezinsgerichte dagbehandeling ter voorkoming van herhaalde detentie of gesloten behandeling
RenŽ Breuk, Theo Doreleijers, Lotte Loef, Bas Brown & Wim Slot
Jeugddelinquentie is een omvangrijk maatschappelijk probleem. De laatste tien jaar is het aantal geweldsdelicten dat werd gepleegd door jongeren met ruim 200% gestegen (WODC, 2007). Dit heeft geleid tot maatschappelijke en politieke druk om deze jongeren op te nemen in detentiecentra (gevangenis) of hen langdurig residentieel (in gesloten justiti‘le behandelinrichtingen) te behandelen. Maar hebben deze maatregelen het gewenste effect?

87 Psycho-educatie
TUSSENDOOR
Felicia Stoutjesdijk

90 World Wide Wisdom
WWW
– Werk vinden met een belemmering : www.eigenboontjes.nl/werk_vinden, www.kenniscentrumcrossover.nl, www.onderwijsenhandicap.nl
– NJI brengt sociaal adaptief vermogen beter in beeld: BSA op nji.nl
Bronnen voor psycho-educatie: www.nietgek.nl

91 Wijze lessen voor kinderen
gezien en gelezen
– De 7 eigenschappen van happy kids

92 Wijze lessen voor pubers
gezien en gelezen
– Zeven eigenschappen die jou succesvol maken

95
agenda