Kind en adolescent praktijk — Jrg. 9 (december 2010) Nr. 4

148 Punten
ten geleide
Else de Haan

150 Multi systeem therapie voor jongeren met seksueel grensoverschrijdend gedrag
MST-PSB
Charlotte Boonstra & Rachel van der Rijken
Multi Systeem Therapie-Problem Sexual Behavior (MST-PSB) is een voor Nederland nieuwe ambulante systeembehandeling voor jeugdige zedendelinquenten. Deze behandeling is afgeleid van Multi Systeem Therapie (MST), een evidence-based behandeling voor jongeren met ernstige oppositionele gedragsproblemen. Kenmerkend voor MST-PSB is, dat de behandeling plaatsvindt in de natuurlijke omgeving van de jongerge. De eerste behandelresultaten zijn veelbelovend: uithuisplaatsing kon in alle negen gevallen worden voorkomen en er was geen sprake van recidives. MST-PSB lijkt dan ook een succesvolle benadering te zijn voor jeugdige zedendelinquenten.

158 Bezuinigen

CURIOSA

Constance Dolman

“De minister kan tevreden zijn.”

160 Evaluatie van een behandelprotocol voor selectief mutisme
BEHANDELING OP SCHOOL
Myke Tesselaar & Peter Erkelens
Selectief mutisme, het hardnekkig zwijgen van kinderen op school of in andere situaties terwijl ze vrijuit praten in de thuissituatie, wordt tegenwoordig in verband gebracht met sociale angst en een geremd temperament. In 2003 hebben we een behandelprotocol beschreven dat aansloot bij behandelstrategieĀ‘n die effectief gebleken zijn bij angststoornissen. Uit de enigszins beperkte onderzoeksliteratuur met betrekking tot de behandeling van selectief mutisme lijkt gedragstherapie vooralsnog de ‘best-based-practice’ te zijn. We beschrijven de resultaten van een eerste evaluatieonderzoek van deze behandelvorm.

166 Lastige dingen
TUSSENDOOR
Anneke Eenhoorn

167 Dylan, zeventien jaar
ALS JE ‘T MIJ VRAAGT
Anneke Eenhoorn

168 Het stimuleren van positieve relaties met klasgenoten: hoe taakspel effectief is in het voorkomen van gedragsproblemen in het primair onderwijs
GEDRAGSPROBLEMEN
Miranda Witvliet, Pol van Lier, Pim Cuijpers & Hans Koot
Taakspel is een preventief programma dat wordt uitgevoerd in het primair onderwijs. Het kan positieve relaties tussen leerlingen bevorderen en aldus gedragsproblemen voorkomen. Uit een gerandomiseerde gecontroleerde interventiestudie bleek dat een deel van het effect van Taakspel bij het verminderen van gedragsproblemen van groep 2 naar groep 4 verklaard kon worden door verbeterde relaties met klasgenoten, en dan met name door een verbeterde acceptatie in de klas. Deze kennis kan bijdragen aan het effectiever maken van preventie en bovendien handvatten geven aan leerkrachten voor het omgaan met gedragsproblemen in de klas.

174 Nobelprijs, trans-atlantische zalm en sint-juttemis
FRICTIE
Marcel van den Hout

Artikel over economie, economen, psychologen en de Nobelprijs.

176 De adolescentie is een unieke levensfase: het puberende brein is flexibeler dan we dachten
INTERVIEW
Carolien Gevers
Interview met Eveline Crone, hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden en het Leiden Institute for Brain and Cognition, en Hoogleraar neurocognitieve en affectieve ontwikkeling van de adolescentie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij schreef het boek ‘Het puberende brein’ (2008).

181 World Wide Wisdom
WWW
– Wat vertel je een kind over zijn diagnose autismespectrumstoornis? (http://ahany.org/ShouldYouExplainTheDiagnosis.htm)
– NVO-orthopedagoog zet veel bruikbare informatie online. (http://intelligentietesten.com)
– Inspiratie uit de oplossingsgerichte hoek. (http://solutionfocusedchange.blogspot.com en www.m-cc.nl)

182 Studiebollen zonder vrienden
PSYCHOBELLETRIE
Frits Boer
Een psychologie van de kindertijd, door literatuur geĀ•nspireerd. “Asperger”.

184 Over EMDR en Mindfulness
GASTCOLUMN
Marcel van den Hout

186 gezien en gelezen
– Alle sterren van de hemel
– Vol hoofd
– Alleen met mijn wereld
– ADHD onder controle

191
agenda