Kind en adolescent praktijk — Jrg. 9 (april 2010) Nr. 1

2 Psychopathologiseren en orthopedagogiseren
ten geleide
Else de Haan

4 ‘Het opvoeden verleerd’
Anne Maaskant
‘Ouder belt te snel professional’. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit de rede die Jo Hermanns in juni 2009 hield bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar op de Kohnstammleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam.

12 Het placebo protocol
CURIOSA

Constance Dolman

14 Schateiland – een gedragstherapeutisch computerspel
Veronika Brezinka en Eric Heyns
Computerspelletjes zijn voor miljoenen kinderen een vanzelfsprekend onderdeel van het leven geworden. Tot voor kort werd in wetenschappelijk onderzoek vooral de nadruk gelegd op hun (vermoede) negatieve uitwerkingen. Dat is nu aan het veranderen.

21 Een ruwe interventie of een goed gedoseerde schrik
GASTCOLUMN
Robert van Andel

22 Robert van Andel / Kijk wat kinderen te vertellen hebben en ga daarmee improviseren
INTERVIEW
Carolien Gevers
Interview met Robert van Andel, dertig jaar werkzaam als kinderarts op de poli van het OLVG te Amsterdam. Hij gaat binnenkort met pensioen.

27 Zo‘, dertien jaar
ALS JE ‘T MIJ VRAAGT
Anneke Eenhoorn

28 Neuropsychologische diagnostiek is onnodig om ADHD te classificeren!
FRICTIE
Yaron Kaldenbach

Zo, de toon is gezet. dan hebben we dat vast gehad. Dit stuk gaat over een wat mij betreft zeer hardnekkig en kwalijk misverstand dat in de GGZ heerst, zowel in het kinder- en jeugdveld als bij de volwassenen.

33 Organisatietraining voor jongeren met ADHD op de middelbare school
WERK IN UITVOERING
Saskia van der Oord en Marije Kuin

Bij de UVA vindt, in samenwerking met verschillende GGZ/instellingen, een grootschalig onderzoek plaats naar de effectiviteit van een planning/ en organisatietraining voor adolescenten met ADHD.

37 Reactie op Frictie, Kind en Adolescent Praktijk, juni 2009
INGEZONDEN
Caroline Ploeg en Femy Wanders

38 World Wide Wisdom
WWW
Frank Ruiters
– Breaking psychologienieuws in beeld
Materiaal voor diagnostiek en hulp bij autismespectrumstoornissen
– ADHD-spel (http://www.uzleuven.be/kinder-en-jeugdpsychiatrie/adhd-toolkit-bekijken)
– Interactieve cursus gedragsproblemen (http://serc.gws.uky.edu/pbis/home.html)
– Site voor angstige kinderen (http://www.bibbers.nl/)

40 Boekbesprekingen
gezien en gelezen
– Het coole kikker boek
– Het puberende brein. Over de ontwikkeling van de hersenen in de unieke periode van de adolescentie
– Als je nergens meer zin in hebt. Depressie bij kinderen: hoe zit dat?

43
agenda