Kind en adolescent praktijk — Jrg. 8 (maart 2009) Nr. 1

2 Een boterham met tevredenheid
ten geleide
Else de Haan

4 ADHD, wat moet je ermee? Oproep tot bundeling van kennis

Anneke Eenhoorn
Begin jaren negentig is de kindertrainingsgroep ‘Samen speuren naar sporen met Joep Loep’ ontwikkeld. Tot op heden wordt de training speciaal voor kinderen met ADHD binnen diverse instellingen gebruikt. In dit artikel vindt u enkele overdenkingen rond het fenomeen kindergroepstraining en effectiviteit en wordt er een voorstel gedaan om trainingsgroepen voor kinderen op een handiger manier op te zetten, zodat de deelnemende kinderen er zichtbaar en dus meetbaar beter van worden.

9 Zorgverlening

COLOMN CURIOSA

Constance Dolman

10 Klinische fasenbehandeling van vroegkinderlijke traumatisering bij kinderen en ouders
Arianne Struik
De klinische Fasenbehandeling is een innoverend programma voor vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde kinderen waarbij bovendien de problematiek van het kind sterk verweven is met ouderschapsproblematiek en/of met persoonlijkheidsproblematiek van de ouder(s). Ervaring leert dat bij traumabehandeling voor uitsluitend het kind, elkaar versterkende traumatisering van kind en ouders blijft plaatsvinden. Aan de hand van een casusbeschrijving worden de fasen en de werkwijze van het programma toegelicht.

19 Moord en doodslag
TUSSENDOOR
Pauline Polak

20 POTS, TADS en CAMS en de kwestie van de eenduidige keuze
frictie
Else de Haan

23 Een slaappilletje voor de rest
ALS JE ‘T MIJ VRAAGT
Eva van Osch
Eva van Osch is vanaf haar achtste jaar gedurende vele jaren meer in instellingen opgenomen geweest, dan dat ze thuis bij haar ouders was. Ze schrijft momenteel aan een boek over die periode in haar leven. Met de lezers van Kind en Adolescent Praktijk wil zij alvast iets van haar ervaringen delen. Eva is nu achttien jaar.

24 ‘Een kind investeert zelf enorm in zijn behandeling, biedt het daarom niet anders dan bewezen effectieve therapie‘n aan…’

INTERVIEW
Els van Es
Ze is hoogleraar orthopedagogiek, toegewijd moeder, psychotherapeut en vooral een gedreven onderzoeker: Susan Bšgels wil bij alles wat zij haar cli‘nten, studenten en collega’s biedt, weten hoe bewezen effectief het is.

30 ‘De koningin wil dat het ieder kind in haar land goed gaat’
GASTCOLUMN
Robert van Andel

31 Wie is hier de baas?
TUSSENDOOR
Pauline Polak

32 ADHD-symptomen bij peuters en kleuters (1): De predictieve waarde van vroege symptomen van ADHD voor later functioneren
Jaap Oosterlaan
Symptomen die passen bij ADHD komen veel voor bij peuters en kleuters. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van onderzoek naar de betekenis van ADHD-symptomen bij deze leeftijdsgroep voor het toekomstig functioneren. ADHD-symptomen in representatieve steekproeven laten maar een beperkte stabiliteit zien, terwijl onderzoek onder peuters en kleuters met een diagnose ADHD een veel grotere stabiliteit aantoont.

38 World Wide Wisdom
WWW
Frank Ruiters
– Trails
– Blijvend up-to-date dankzij kenniscentra
– Nieuwe informatie over diagnose en behandeling van dyslexie
– Vragenlijsten voor onderzoek

39 Boekbesprekingen
gezien en gelezen
– Behandelprotocol STEPS, Cognitieve gedragstherapie bij PTSS na eenmalig seksueel geweld / Handleiding, werkboek jongere en werkboek ouder(s)
– Handboek klinische ontwikkelingspsychologie
– Handboek Psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen

43 CONGRESSEN
– Dwangstoornis bij kinderen en adolescenten
– Jeugd en Co Congres: Methoden die werken
– Dyslexie de baas

44 agenda

45 Index 2008

54 Frank Ruiters: Gz-psycholoog
Achterop
Els van Es