Kind en adolescent praktijk — Jrg. 8 (juni 2009) Nr. 2

56 Daarom
ten geleide
Else de Haan

58 Gedragstherapie: eerste keuzebehandeling voor ticstoornissen
Cara Verdellen, Jolande van de Griendt, Linda van Heeswijk & Marc Verbraak
Gedragstherapie bij ticstoornissen, zoals het syndroom van Gilles de la Tourette (GTS), biedt een alternatief voor medicijngebruik, maar wordt helaas nog relatief weinig en messtal niet als behandeling van de eerste keus toegepast.

67 Kuikentjes
TUSSENDOOR
Pauline Polak

69 Ernstig regieverlies

COLOMN CURIOSA

Constance Dolman

70 ADHD-symptomen bij peuters en kleuters (2): Een overzicht van meetinstrumenten
Jaap Oosterlaan
Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) symptomen komen veel voor bij peuters en kleuters. Bij een deel van die kinderen zijn de symptomen dermate ernstig dat de diagnose ADHD wordt gesteld. ADHD op jonge leeftijd vormt een risico voor toekomstig functioneren, vandaar het belang van betrouwbare meetinstrumenten om de ernst van ADHD-symptomen bij peuters en kleuters vast te stellen. Voor dit doel zijn diverse gestandaardiseerde vragenlijsten beschikbaar.

74 Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) en opvoeding: een verantwoorde combinatie?
FRICTIE
Ralph Brunsting, Gabriela Cytryn & Leonore Gerrits

Kan een ouder met ‘borderline’een kind opvoeden?

77 Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) en opvoeding: een verantwoorde combinatie?
REACTIE OP FRICTIE
Wies van den Bosch
Reactie op voorgaande artikel en weerwoord daarop.

79 Nad
GASTCOLUMN
Anneke Eenhoorn

80 Trudy Dehue: ‘Tegenwoordig lokaliseren wij de oorzaak van al het leed in het individu. We vergeten dat mensen ook onder vervelende omstandigheden kunnen leven’

INTERVIEW
Frits Boer
Trudy Dehue en haar boek ‘De Depressie-epidemie’

85 Marthe
ALS JE ‘T MIJ VRAAGT
Els van Es
Marthe, begin twintig, weet sinds haar zestiende dat ze een eetstoornis heeft. Dik een jaar geleden werd zij opgenomen in de Ursula Kliniek in Leidschendam. Na een half jaar besloot ze haar behandeling individueel voort te zetten; de kliniek belemmerde haar vooruitgang.

86 Emotieregulatietraining: een groepsbehandeling voor adolescenten
Tonny van Gemert, Marieke Schuppert & Herman Wiersema
In dit artikel wordt een behandelmethode gepresenteerd voor jongeren met emotieregulatieproblemen. De emotieregulatietraining (ERT) is een groepsbehandelvorm voor adolescenten. De training is erop gericht de adolescent met emotieregulatieproblemen meer besef van en inzicht in het eigen functioneren en de eigen mogelijkheden te laten verwerven. In de ERT leren jongeren zich bewust te worden van eigen keuzemogelijkheden. Zo veel mogelijk wordt gebruik gemaakt van de kennis die in de groep aanwezig is. Verschillende vaardigheden die kunnen helpen bij het reguleren van emoties komen aan de orde. De ERT wordt gegeven naast het reguliere behandelcontract in de kliniek of op de polikliniek.

95 World Wide Wisdom
WWW
Frank Ruiters
– Mijlpalen in kinderontwikkeling
– Klinisch forensisch psycholoog deelt kosteloos kennis
– Executieve functies stimuleren
– Helpende vragen online
– Handig: overzicht van voorzieningen bij PDD-NOS en ADHD
– Sociaal bijdehand
– Handige tools bij diagnostiek van schrijfproblemen

96 Boekbesprekingen
gezien en gelezen
– Opvoedingsspel
– Kikkerbecool
– Ken je kwaliteiten

100 agenda

104 Els van den Ban bij ‘jU voor jou’
Achterop
Els van Es
‘jU voor jou’, onderdeel van ‘Altrecht ggz’ is een ambulant kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum voor diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met complexe gedragsstoornissen en ADHD, van 0 tot en met 21 jaar, ongeacht hun IQ. Het bestaat uit een aantal intensief samenwerkende afdelingen van Altrecht en een van de ‘Zonnehuizen Kind en Jeugd’. Hiermee onderscheidt het zich van de reguliere ggz. Els van den Ban is een van de kinder- en jeugdpsychiaters bij ‘jU voor jou’.