Kind en adolescent praktijk — Jrg. 8 (december 2009) Nr. 4

158 The proof of the pudding
ten geleide
Else de Haan

160 Overgewicht en obesitas bij kinderen: werken we met de ouder, met het kind of met ouder n kind?
Jacqueline RŸtten
Het is gebruikelijk dat programma’s voor overgewicht en obesitas bij kinderen ook ouders bij de behandeling betrekken. In de praktijk blijkt vaak dat ouders het eetgedrag van hun te dikke kinderen trachten te controleren, maar dat zij de obesogene factoren in hun omgeving, zoals bijvoorbeeld het thuis beschikbaar zijn van ongezond eten, onvoldoende veranderen. Uit onderzoek blijkt dat het in de behandeling van obesitas bij kinderen effectiever is om (vooral) met de ouders te werken. Op basis van de gegevens is het behandelprogramma, dat er op gericht was om via het kind het eet- en bewegingsgedrag van het kind aan te passen, veranderd. Het nieuwe programma richt zich via de ouders op de eet- en bewegingsgewoonten van het gezin.

169 Open deur

COLOMN CURIOSA

Constance Dolman

170 En als de problemen te groot worden… …halen we ons recht! / Ernstige gedragsproblemen in het voortgezet onderwijs
Sjef Reubzaet
De laatste jaren valt regelmatig te lezen dat bepaalde problemen op school leiden tot geweld en bedreiging door ouders, tot rechtszaken en verharding van standpunten. Leerlingen in het voortgezet onderwijs dreigen thuiszitters te worden door het hiaat tussen wet- en regelgeving op scholen en de feitelijke praktijk van wat scholen vermogen…

176 Opblazen
TUSSENDOOR
Felicia Stoutjesdijk

177 Voorwaardelijk retourtje separeer
ALS JE ‘T MIJ VRAAGT
Eva van Osch

178 Passend Onderwijs vraagt om ideale leraren en ideale hulpverleners
FRICTIE
Wim Meijer

Passend Onderwijs-beleid heeft tot doel om ‘zorgleerlingen’ in het onderwijs beter op te vangen. Het beleid stimuleert nauwe samenwerking tussen scholen onderling en tussen onderwijs en jeugdhulpverlening. In de praktijk valt samenwerking niet mee.

181 Online onderduiken en digitale dilemma’s
GASTCOLUMN
Yaron Kaldenbach

182 Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie: een nieuw begin
INTERVIEW
Els van Es & Carolien Gevers
Interview met Ari‘lle de Ruijter, Orthopedagoog en Kinder- en jeugdpsychotherapeut. Ze is sinds het voorjaar van 2009 directeur geworden van het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie.

187 ‘Ik heb iets van autisme of zo…’ / Psycho-educatie voor slimme jongeren met ASS
Sandra van der Meijden & Ber van der Stegen
In dit artikel wordt beschreven hoe we bij de Bascule Extern in de afgelopen vier jaar psycho-educatie bij intelligente jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) vorm hebben gegeven.

197 Gezocht: lief vriendinnetje
TUSSENDOOR
Lidewij Wolters

198 World Wide Wisdom
WWW
Frank Ruiters
– Dyscalculie komt uit schemergebied
– Neuropsychologische testbatterij
– Overzicht van werkzame behandelprogramma’s
– Info over ADHD op het web

200
agenda

201 Boekbesprekingen
gezien en gelezen
– Kwaliteit onderzoek Pro Justitia van jongeren
– Pedagogische adviezen voor speciale kinderen
– Autisme en het Aspergersyndroom
– Autisme: een korte inleiding
– Bang Mannetje

208 Emma Louwinger, streetcornerwerker bij Streetcornerwork, afdeling Amsterdam zuid
Achterop
Anneke Eenhoorn
Interview met Emma Louwinger. Zij werk als streetcornerwerker bij Streetcornerwork, afdeling Amsterdam zuid. De Diamantbuurt, die enige tijd geleden in het nieuws was vanwege overlast door jongeren, is haar werkterrein.