Kind en adolescent praktijk — Jrg. 7 (maart 2008) Nr. 1

2 Bio Psycho Sociaal
ten geleide
Else de Haan

4 Agressie en ggz

Erik Sentener
Agressie en ggz: Onvermijdelijk onafscheidelijk?

11 Pleidooi voor pretpakket

COLOMN CURIOSA

Constance Dolman

12 Schoolbegeleiding en de kinder- en jeugdpsychiatrie

Jessica de Pagter, Elly Stallen & Walter Matthys

Schoolbegeleiding en de kinder- en jeugdpsychiatrie: ge•ntegreerde zorg

19 De tuin van Orlando
tussendoor
Pauline Polak (schoolpsycholoog)

20 Samenwerken in Suriname
INTERVIEW
Carolien Gevers

“Als een kind in een brief aan God schrijft dat het dood wil…” Interview met Lilian Ferrier en Vincent Lumsden.

24 Het toekennen van DSM-classificaties door gz-psychologen
frictie
Yaron Kaldenbach

26 Marco
tussendoor
Pauline Polak (schoolpsycholoog)

27 Zonder diagnostiek geen behandeling?
No‘lle Pameijer
Over de uitgangspunten van het praktijkmodel ‘Handelingsgerichte diagnostiek’ (HDG).

37 World Wide Wisdom
WWW
Frank Ruiters

38 Ouders als opvoedmachines
INGEZONDEN
Alice van der Pas

40 Boekbesprekingen
gezien en gelezen
– ‘Er zit een leeuw in mij’
– ‘Het behandelen van explosieve kinderen. De methode van het gezamenlijk problemen oplossen’
– ‘De jongen die opgroeide als hond en andere verhalen uit het dagboek van een kinderpsychiater’

44 agenda

50 Sjouk Hartman: psychiater
Achterop
Els van Es