Kind en adolescent praktijk — Jrg. 7 (december 2008) Nr. 4

154 Perspectief
ten geleide
Else de Haan

156 Minder separeren, het kan! Ervaringen vanuit de groepsleiding

Renate Boesjes
Op een gesloten afdeling voor jongeren van twaalf tot achttien jaar met een lichte verstandelijke beperking werden jongeren veelvuldig gesepareerd. Om het aantal toegepaste Middelen en Maatregelen te verminderen is een proces in gang gezet, met als doel een cultuurverandering te bewerkstelligen. Er is een verrassend mooie behandelontwikkeling bereikt doordat het team er, ondanks de weerstand en onzekerheid, in is geslaagd toch andere strategie‘n uit te proberen. Er kwam een benadering waarin meer behandelverantwoordelijkheid aan jongeren en ouders werd gegeven en er meer aandacht was voor de hulpvraag, versterking van het thuismilieu en het stellen van gezamenlijke doelen. Er werd gestreefd naar kortere opnames. Dit alles leidde tot een afname van de toepassing van Middelen en Maatregelen van 80% tussen 2004 en 2007.

163 Onbegrijpelijk

COLOMN CURIOSA

Constance Dolman

164 Sluitingstijd
frictie
George Westermann

167 Mick
ALS JE ‘T MIJ VRAAGT
Els van Es
Mick is veertien jaar en hoogbegaafd. Hij heeft ADHD. Muziek is voor Mick het allerbelangrijkst; hij speelt gitaar, piano en drums.

168 Cognitief gedragstherapeutische schrijftherapie bij kinderen met een posttraumatische stresstoornis

Saskia van der Oord, Sacha Lucassen, Arnold van Emmerik en Paul Emmelkamp
Resultaten van een ongecontroleerde behandelstudie. Terwijl bij volwassenen met een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) de effectiviteit van cognitief gedragstherapeutische schrijftherapie veelvuldig is aangetoond, is die behandeling bij kinderen met PTSS nog helemaal niet onderzocht.

174 Armbandje
TUSSENDOOR
Anneke Eenhoorn

175 Van ernstig gestoord tot maatschappelijk geslaagd
INTERVIEW
Janneke Donkerlo

Opname in een inrichting voor onhandelbare kinderen, dat was de prognose voor de vierjarige Berend volgens de behandelend therapeut. Inmiddels is Berend eenentwintig en staat midden in het leven. Hij doorliep de middelbare school, studeerde Engels aan de universiteit en heeft nu een beurs voor verdere studie in het buitenland. Onlangs zwaaide zijn vriendinnetje hem uit. Vader Rob en moeder Clary kijken terug op hun gezamenlijke inspanningen om hun kind een toekomst te geven. ‘We hebben altijd vertrouwen in hem gehad.’

179 Oma’s
TUSSENDOOR
Pauline Polak

180 Neurofeedback – gedragstherapie via drie elektrodes
Diederik van Heemstra en Frits Boer
Neurofeedback is een vorm van biofeedback. Hersenactiviteit die door middel van een eeg is geregistreerd, wordt omgezet in signalen, die direct worden teruggegeven aan degene bij wie het eeg wordt afgenomen. Het blijkt zo mogelijk zelf invloed uit te oefenen op het functioneren van de hersenen. Bij kinderen wordt deze methode vooral toegepast bij de behandeling van ADHD. In dit artikel worden de geschiedenis en de huidige toepassing van deze methode beschreven en wordt stilgestaan bij controversen aangaande werkzaamheid. Ter illustratie wordt een gevalsbeschrijving gegeven.

185 Group homes
GASTCOLUMN
Roos van Soomeren

186 Zijn speciale kinderen beter af op een speciale basisschool?
BERICHTEN
Wim Meijer
Bespreking van: ‘Speciale kinderen in ontwikkeling. Diagnostiek en behandeling in het cluster 4 speciaal onderwijs’, geschreven door E.M. Scholte, I.A. Berckelaer-Onnes en M. van Oudheusden.

188 Studiereis dialectische gedragstherapie bij adolescenten
BERICHTEN
Rosanne de Bruin, Janet Noorloos, Martine Duurkoop
Verslag van een studiereis naar Ann Arbor in Michigan waarbij de auteurs een cursus volgen van de twee Amerikaanse coryfee‘n (Alec Miller en Jill Rathus) op het gebied van dialectische gedragstherapie (DGT) bij adolescenten.

190 World Wide Wisdom
WWW
Frank Ruiters
– Game inzetbaar bij cognitieve gedragstherapie
– Online hulpaanbod breidt nog verder uit
– Voor ouders met vragen over opvoeding en ontwikkeling
– Psychologie-afdeling UvA start digizine
– Favorietenlijst

191 Boekbesprekingen
gezien en gelezen
– Mag ik even jouw hippocampus zien? Antwoorden op psychologische vragen van kinderen
– Begeleiding van kinderen en jongeren met autisme – van onderzoek naar praktijk
– Verdriet – een troostrijk boek
– Als je partner Asperger-syndroom heeft, een praktische gids met relatieadvies
– Het Boek van Bang

196 agenda

202 Arno Hogendoorn: maatschappelijk werker en stadspedagoog
Achterop
Janneke Donkerlo