Kind en adolescent praktijk — Jrg. 6 (september 2007) Nr. 3

98 Registritis
ten geleide
Else de Haan

100 Home-Start: effectieve opvoedingsondersteuning voor ouders van peuters en kleuters?

Jessica Asscher, Maja Deković & Jo Hermanns
Evaluatie van het opvoedingsondersteuningsprogramma Home-Start.

108 De introductie van de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) en daarmee gerelateerd instrumentarium in Nederland
Filip Treffers
De SDQ is een screeningsinstrument om probleemgedrag bij kinderen en jeugdigen zo vroeg mogelijk te herkennen. De SDQ kan kostenloos worden gedownload van het internet (www.sdqinfo.com). Het Trimbos-instituut maakte een uitgebreide versie van de SDQ, de Spsy. Een alternatief is de Development And Well-Being Assessment (DAWBA).

111 Het juiste neusbotje
COLOMN CURIEUZE KINDEREN

Constance Dolman

112 Zelfverwondend gedrag bij jongeren met een verstandelijke beperking

Mart Eussen

Belangrijke voorspellers voor het optreden van zelfverwondend gedrag bij jongeren met een verstandelijke beperking zijn: comorbiditeit met een autismespectrumstoornis en een laag niveau van verstandelijk functioneren.

118 Grijs
tussendoor
Pauline Polak

119 Geen psychische problemen maar onderwijsproblemen
frictie
Wim Meijer
Neem nu hoogbegaafdheid

122 Veertig jaar facinatie: Ina van Berckelaer-Onnes

INTERVIEW
Mari‘lle van Bussel & Carolien Gevers
Een gesprek met Ina van Berckelaer-Onnes

127 ‘The Nanny’ voorbij: nieuwe wegen voor de aanpak van kinderen met een kort lontje
Jannie van den Berg & Peter J. Hoffenaar
Twee nieuwe interventies voor de aanpak van kinderen met externaliserend probleemgedrag: Collaborative Problem Solving (CPS) en Mindfulness-Based Parent Training (MBPT)

134 Congres over pervasieve ontwikkelingsstoornissen

BERICHTEN
George Westermann

136 World Wide Wisdom
WWW
Frank Ruiters
– Vragenlijsten voor persoonlijkheidsonderzoek
– Leidse vakgroep zet haar publicaties online
– Volledig protocol dyslexie online
– Boeken op Google

137 Boekbesprekingen
gezien en gelezen
– Ik zie, ik zie… Een boek vol geheimen
– Oplossingsgerichte vragen
– DVD’s: Kinderen met Autisme
– Geef me de 5

135 Een vreemde bijeenkomst

tussendoor
Anneke Eenhoorn

140 agenda

146 Erik Stolk
Achterop
Mari‘lle van Bussel
Interview met Erik Stolk, gedragstherapeut en gz-psycholoog in opleiding en werkzaam bij PsyQ Rijnmond, Rotterdam. Hij ging mee als vrijwilliger met een vakantiekamp voor autistische jongeren, georganiseerd door Stichting Recreatie Autisme, Animato.