Kind en adolescent praktijk — Jrg. 6 (november 2007) Nr. 4

148 Vijf jaar verder
ten geleide
Else de Haan

150 Het meisje zonder jas

Charlotte Nuhoff
De gelijktijdige behandeling van angst en depressie

157 Jubileum
COLOMN CURIEUZE KINDEREN

Constance Dolman

158 Nieuwe generaties, nieuwe media

Pier Prins, Sebastiaan Dovis, Albert Ponsioen & Esther te Brink

ADHD behandelen met en computergame

165 Personal space
tussendoor
Pauline Polak (schoolpsycholoog)

166 De case is gemanaged, maar wordt de zorg ook beter?
frictie
Peter Dijkshoorn
Oproep: Neem als hulpverlener meer verantwoordelijkheid voor de individuele pati‘nt. Alleen dan zal die stortvloed van regels die ons in ons werk belemmeren stoppen. Maar ook een oproep aan beleidsmakers en politici: Stop met regelgevinggedrochten. Biedt net als hulpverleners facilitatie en steun in plaats van dwang en drang.

170 Passend onderwijs voor alle leerlingen in 2011? Help!

Wim Meijer

Er komt een nieuwe wet over het onderwijs aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Niet het onderwijsaanbod, maar het kind staat centraal in het nieuwe onderwijszorgstelsel. Korte beschrijving van de plannen van de staatssecretaris gevolgd door kritische kanttekeningen. Over de onwenselijkheid van de invoering van diagnosebehandelcombinaties (DBC’s) in het onderwijs, waardoor het hele stelsel tot een ‘indicatiestelsel’ in plaats van een ‘zorgstelsel’ zou verworden en de wenselijkheid dat leerkrachten leren aan te geven welke scholing en ondersteuning zij nodig hebben bij het opstellen en uitvoeren van onderwijszorgarrangementen.

176 In het brein zijn emoties krachtige werkingsmechanismen en het is goed om daar in therapie‘n rekening mee te houden
INTERVIEW
Els van Es

Interview met neuropsycholoog Margriet Sitskoorn, auteur van het boek ‘Het maakbare brein’, over onder meer de invloed die ons ‘gewone’ gedrag op het brein heeft.

182 Sam is gek in zijn hoofd
GASTCOLUMN
Anneke Eenhoorn


183 De behandeling van een dwangstoornis bij een jongen met autisme en een lichte verstandelijke beperking
Lidewij Wolters
Behandelprotocollen zijn in de meeste gevallen gericht op kinderen met een IQ boven de 80 zonder al te veel comorbide problematiek. In dit artikel de semi-geprotocolleerde behandeling van dwangstoornis bij een tienjarige jongen met autisme en een lichte verstandelijke beperking.

192 Zo mooi

tussendoor
Pauline Polak (schoolpsycholoog)

194 World Wide Wisdom
WWW
Frank Ruiters
– Overzicht van online therapie beschikbaar
– Hersenstichting op het web
– Informatie over dyslexie
– Nieuwsbrieven
– Rectificatie

195 Boekbesprekingen
gezien en gelezen
– Beter communiceren in de hulpverlening; het Dialoogmodel als leidraad
– Pittige jaren; praktische gids bij het opvoeden van jonge kinderen

198 agenda

200 Kind en adolescent in de praktijk
Achterop
Els van Es
Sara (om privacyredenen een gefingeerde naam) is een zeventienjarige havo-leerlinge met een lange geschiedenis van opnames en ambulante behandeling voor hevige stemmingswisselingen en ernstige crises. Zij woont inmiddels met drie anderen begeleid op kamers, met genoeg privacy en ervaring om met elkaar te communiceren zoals dat hoort, al hebben ze alle vier verschillende problemen. Sara wordt nu door drie mensen begeleid: een ouderbegeleider, een therapeut en een psychiater.