Kind en adolescent praktijk — Jrg. 6 (maart 2007) Nr. 1

2 Mode
ten geleide
Else de Haan

4 Cognitieve gedragstherapie (CGT) bij jongeren met risicosymptomen voor een psychose

Dorien Nieman Hiske Becker, Carolien Gevers & Don Linszen
Schizofrenie is een ernstige, meestal chronische psychiatrische aandoening die vaak in de adolescentie of op jongvolwassen leeftijd begint. De laatste jaren is er veel belangstelling voor de fase voorafgaand aan een eerste psychose. Mogelijk zou het beloop van schizofrenie al in de voorfase kunnen worden be•nvloed. Een mogelijkheid hiertoe is cognitieve gedragstherapie (CGT). In de nabije toekomst zal een multicentrische randomized controlled trial gestart worden naar de effectiviteit van CGT bij jongeren met risicosymptonen.

9 Transparantie
COLUMN CURIEUZE KINDEREN
Constance Dolman

10 Schoolweigering? Ouders aan de slag!
Carla Scharree
Twee casussen, waarin ouders ertoe worden gebracht weer een centrale rol te gaan spelen bij de aanpak van hun schoolweigerende kind.

17 Mindfulness en flow
frictie
Marcel van den Hout

19 Praten Online als je zwaar down of depri bent

INTERVIEW
Karin Wesselink
Een gesprek met Pien Oijevaar, gz-psycholoog, het brein achter Praten Online, over de kracht en voordelen van ‘E-mental health’. Werkt deze manier van hulpverlening en hoe zijn de effecten te meten?

24 Automutilatie bij jongeren
Mart Eussen & Tineke Franzen
In de behandeling van automutilatie speelt de dialectische gedragstherapie volgens Linehan (1993) een belangrijke rol. Ook algemene tips hoe ermee om te gaan, die grotendeels door de pati‘ntenorganisaties zijn opgesteld, zijn van groot nut. Na een bespreking van theori‘n over de achtergronden en empirisch onderzoek naar automutilatie bij normaal begaafde jongeren volgen richtlijnen voor de ambulante en klinische behandeling van het verschijnsel automutilatie, ge•llustreerd met een casus.

33 Glijbaan
GASTCOLUMN
Peter Dijkshoorn

34 World Wide Wisdom
WWW
Frank Ruiters

35 Het heilige protocol
Else de Haan
Van handig houvast tot dwingend voorschrift?

38 Boekbesprekingen
gezien en gelezen
– Denk goed – voel je goed; cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren
– Mentaliseren in de kindertherapie; leidraad voor de praktijk
– Pesten, mijn boek over durf en zelfvertrouwen
– Stop met pesten, uitgave van Stichting Stop het Pesten

41 Pas op, kan irritant zijn
tussendoor
Anneke Eenhoorn

43 agenda

46 Steven Pont
Achterop
Els van Es
Interview met Steven Pont (1962), ontwikkelingspsycholoog, relatie- en gezinstherapeut en auteur van het boek ‘Er zit systeem in…!’ over de systeemtheorie voor professionals in de jeugdhulpverlening