Kind en adolescent praktijk — Jrg. 6 (juni 2007) Nr. 2

48 Vast en zeker
ten geleide
Else de Haan

50 Behandeling van de dwangstoornis: na het protocol

Else de Haan, Yvette Krol & Lidewij Wolters
De protocollaire behandeling van de dwangstoornis bestaat uit 12 tot 16 zittingen. Uit een onderzoek dat op de polikliniek van een kinderpsychiatrisch centrum werd uitgevoerd, blijkt dat de effectiviteitscijfers aanzienlijk kunnen verbeteren bij voortzetting van de therapie, zowel bij responders als bij nonresponders.

57 De oude kleren van de keizer
COLUMN CURIEUZE KINDEREN
Constance Dolman

58 Welke behandeling is effectief voor kinderen met ADHD?

Saskia van der Oord & Pier Prins

Medicatie en (cognitieve) gedragstherapie. Een klinische studie, een literatuurstudie en aanbevelingen voor de praktijk.

65 Op zijn kop
tussendoor
George Westermann

66 Bipolaire stoornis: hoe ver kun je een diagnose oprekken voor hij knapt?
frictie
Frits Boer

68 Voor ons is er maar ŽŽn uitweg: de oplossing van het probleem

INTERVIEW
Els van Es
Een gesprek met Dani‘l Seys en Pieter Duker. Van het vastgebonden liggen in een spijlenbedje naar het zelf leren aankleden: de geschiedenis van een al meer dan 35 jaar durende, succesvolle samenwerking.

72 Hi‘rarchische analyse van de WISC-III nader toegelicht: vragen en antwoorden
Yaron Kaldenbach
Met behulp van deze informatie kan de lezer onderbouwde keuzes maken met betrekking tot de manier van analyseren, interpreteren en rapporteren in relatie tot de WISC-III. Via www.kindenadolescent.nl kan een uitgebreidere versie van dit artikel worden gedownload.

81 Als een baby 100 wordt…
GASTCOLUMN
Robert van Andel

82 World Wide Wisdom
WWW
Frank Ruiters

83 Moederliefde

COLUMN
Constance Dolman & Karin Smit

84 Boekbesprekingen
gezien en gelezen
– RET je kind; Opvoeden met gezond verstand
– Van alles wat meenemen; Diversiteit in opvoedingsstijlen in Nederland
– Billetjes bloot spel; Geschikt voor kritische kinderen en andere mensen
– Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling; Conceptualisering, diagnostiek en behandeling

88 U vraagt…
tussendoor
George Westermann

92 agenda

96 Mark van der Gaag
Achterop
Els van Es
Interview met Mark van der Gaag, sinds 1 augustus 2006 bijzonder hoogleraar aan de VU Amsterdam, met als opdracht cognitieve gedragstherapie bij psychose.