Kind en adolescent praktijk — Jrg. 5 (september 2006) Nr. 3

102 Producten
ten geleide
Else de Haan

104 Dag Gerrie, hoi Peter
Peter Dijkshoorn en Gerrie Douma
E-mailcorrespondentie over diagnostiek en behandeling bij seksueel misbruik

111 Professionele pseudologica
Column Curieuze kinderen
Constance Dolman

112 Geen hulpvraag, wel hulp nodig
JosŽ Wichers-Bots
Ontwikkelen van de hulpvraag in cluster 4-scholen met ouders en jeugdzorg

119 Chatmaatjes in je spreekkamer
tussendoor
Carolien Gevers (gz-psycholoog)

120 De rol van de geestelijke gezondheidszorg (ggz)
frictie
Roel Eijsberg
De rol van de ggz in de aanpak van kindermishandeling

122 Triple P… ook voor ouders z—nder problemen
interview
Els van Es en Carolien Gevers
Interview met Matt Sanders.

127 De diagnose
tussendoor
Ilse Engwirda (journalist)

128 De WISC-III anno 2006
Yaron Kaldenbach
Een voorstel tot eenduidige en hi‘rarchische analyse, interpretatie en rapportage (WISC: Wechsler Intelligence Scale for Children)

137 World Wide Wisdom
WWW
Frank Rutters
– Webtekenen

138 Boekbesprekingen
gezien en gelezen
– Hulpgids ADHD
– Integratieve kinder- en jeugdpsychotherapie
– Het emotiekwartet

142 Doelen
tussendoor
Peter Dijkshoorn

146 agenda

150 Prof. dr. Ph.D.A. Treffers
Achterop
Els van Es
Interview met Prof. dr. Ph.D.A. Treffers, directeur van het Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Curium, Oegstgeest en Hoofd Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie Leids Universitair Medisch Centrum