Kind en adolescent praktijk — Jrg. 5 (juni 2006) Nr. 2

52 Rust roest
ten geleide
Else de Haan

54 Onzichtbaar lijden
Mohsen Edrisi
De omvangrijke problematiek van Iraanse adolecente vluchtelingen

63 Eye tot eye by proxy
Column Curieuze kinderen
Constance Dolman

64 Ervaringen met Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG)
Marianne Drenthen en Marij Peeters
PPG bij kinderen met auditieve en/of communicatieve beperkingen

73 Hoe evidence-based is psychotherapie
frictie
Paul Emmelkamp
Hoe evidence-based is psychotherapie bij kinderen en adolescenten

75 Oudertraining
tussendoor
Anneke Eenhoorn

76 De MST-therapeut heeft het voor het zeggen
interview
Els van Es
Interview met Elizabeth Letourneau. De MultiSystemic Therapy-therapeut heeft het voor het zeggen, maar hij moet wel veel van zijn specialistische, onregelmatige werk houden

83 World wide wisdom
WWW
Frank Ruiters
– Wetenscahppelijk zoeken
– Beroepsethische vragen
– Kindermishandeling en -misbruik

84 Jongeren met psychosociale problematiek rondom aanvallen
Agnes Dommerholt en Mieke Siffels
Klinisch behandelprogramma

91 Boekbesprekingen
gezien en gelezen
– De Adolescentenkliniek
– Alleen een moeder kan van zo’n jongen houden. Hoe ik leerde leven met ADHD
– Spelen met werkelijkheden. Systeemtheoretische psychotherapie met kinderen en jongeren
– Congo blues

96 agenda

100 Myra Berkien
Achterop
Els van Es
Interview met Myra Berkien, psycholoog-onderzoeker, werkzaam op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC-Sophia