Kind en adolescent praktijk — Jrg. 4 (maart 2005) Nr. 1

2 Ten geleide
Else de Haan

4 Cognitieve therapie bij een veertienjarige angstige adolescent zonder vermijdingsgedrag
Yaron Kaldenbach
Tim is een veertienjarige jongen met een gegeneraliseerde angststoornis en een dysthyme stoornis. Bijzonder is dat er geen sprake is van vermijdingsgedrag. Ook subtielere vormen van vermijding en veiligheidsgedragingen zijn niet aan de orde. Hoewel de angsten zijn gedrag nauwelijks lijken te sturen, is er een grote lijdensdruk. De therapeut moet creatief zijn. De ‘standaard’ gedragstherapeutische aanpak, met gebruikelijke technieken als graduele exposure volgens een in moeilijkheid oplopende angsthi‘rarchie, zal weinig effect sorteren. Er wordt daarom gekozen voor een cognitieve therapie en ontspanningstraining. Beoogd resultaat is angstreductie, te bereiken via het uitdagen van disfunctionele cognities en deze te vervangen door alternatieve, meer re‘le en helpende gedachten.

15 De ogen van moeder
Column Curieuze kinderen
Constance Dolman

16 Samenwerking: een z—rg of ŽŽn zorg
onderwijs en jeugdzorg
Koosje Naudts-Geschiere
Kinderen met een psychiatrische stoornis in combinatie met onderwijsbelemmeringen hebben naast goed onderwijs ook behandeling nodig. Daarvoor is een goede samenwerking tussen onderwijs en GGZ een voorwaarde. In dit artikel wordt de onderwijsondersteunende psychotherapie van het Pedologisch Instituut van de CED-groep beschreven. Deze therapie, die op school plaatsvindt, is gericht op het opheffen of verminderen van de onderwijsbelemmeringen. De samenwerking tussen school en therapeut wordt verduidelijkt aan de hand van een tweetal casussen. Tot slot worden voorwaarden en voor- en nadelen besproken.

22 ‘ We moeten met ADHD net zo vertrouwd raken als met diabetes of astma…’
Interview
Els van Es
Zorgen dat ADHD, dyslexie en aandoeningen als PDD-NOS door iedereen serieus genomen worden, is een belangrijk doel van Balans, de vereniging van ouders van kinderen met gedrags-, of ontwikkelings- en leerproblemen. KAP in gesprek met haar directeur. Ids Terpstra, en Arga Paternotte, hoofdredacteur van het tijdschrift Balans Belang. Over hoe het is om anders te zijn, en hoe goed het zou zijn als ADHD nu eens ‘normaal’ werd…

28 Persoonlijkheidsstoornissen bestaan niet!
frictie
George Westermann

32 Complementaire samenwerking in het onderwijs: betere perspectieven voor kinderen met een chronische ziekte
Otto Mourik
De toekomst van kinderen met een chronische ziekte is vaak vol onzekerheden op medisch gebied. Het naar school gaan kan een constante factor voor deze groep zijn. Plaatsing op de juiste school binnen het regulier of speciaal onderwijs aangevuld met adequate (onderwijs)ondersteuning is dan een voorwaarde. Deze ondersteuning kan door verschillende partijen worden aangeboden. Door inspanningen van betrokkenen op het gebied van samenwerking en afstemming kan de kans op een succesvolle schoolcarrire met het daarbij behorende toekomstperspectief positief worden be•nvloed.

38 Schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten
Sacha Lucassen
Therapie voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten hoeft niet langdurig te zijn. De hier beschreven schrijftherapie is een kortdurende, directieve behandeling. Het op schrift stellen van de traumatische gebeurtenis met inherent daaraan de exposure aan het trauma, de cognitieve herstructurering en de social sharing worden verondersteld de werkzame factoren te zijn.

44
Berichten
– Praten en pillen voor een dwangstoornis: EŽn en ŽŽn is niet altijd twee

45 Boekbesprekingen
Gezien & Gelezen
– WWW
– Haren op gekke plekken
– De Stip
– Jeugdpsychiatrie en recht

49 Congressen en seminars
Agenda

50 Achterop
Drs. Wieneke Goenee