Kind en adolescent praktijk — Jrg. 4 (december 2005) Nr. 4

162 Ten geleide
Else de Haan

164 ‘Ik vind het leuk als er iets knaps uit mij komt’.
Nelleke de Koning & Henk Fibbe
Over een cognitieve gedragstherapie bij een jongen die op zeer moeilijk lerend niveau functioneert.

169 De lust tot liegen
Column Curieuze kinderen
Constance Dolman

170 Behandeling van medisch onverklaarde lichamelijke klachten bij jongeren (2)
Yanda van Rood, Lieke de Jong & Carlijn de Roos
In dit artikel: De behandeling.

180 ADHD, een psychiatrisch en allergologisch probleem.
frictie
Lidy Pelsser

184 Jeugdzorg thuis: werkt beter, beklijft langer en is humaner en goedkoper!
INTERVIEW
Els van Es
Dr. Jo Hermanns, psycholoog, als beleidsadviseur werkzaam in CO ACT Consult en deeltijdhoogleraar Opvoedingsondersteuning aan de Universiteit van Amsterdam, houdt een indringend pleidooi voor Intensieve Pedagogische Thuiszorg, IPT, een manier van behandelen waarmee uithuisplaatsing van kinderen met ernstige gedragsproblemen en psychische problemen voorkomen kan worden. In Nederlands is IPT een relatief nieuw verschijnsel, in Amerika, Duitsland en Engeland niet. Voorafgaande aan het congres van Kind en Adolescent ‘Naar buiten toe!’ over behandelingen buitenshuis op 16 december aanstaande, legt Hermanns uit waarom we er in Nederland ook maar eens aan moeten geloven: jeugdzorg thuiszorg werkt beter, beklijft langer, is humaner en goedkoper. We moeten er alleen nog aan wennen…

188 Cognitieve gedragstherapie voor kinderen met angststoornissen in de klinische praktijk
Maaike Nauta, Agnes Scholing, Paul Emmelkamp & Ruud Minderaa
Geen meerwaarde van een cognitieve oudertraining.

199 WWW
Frank Ruiters

201 Berichten
– Roken en lichaamsgewicht bij meisjes
– Een ontmoeting met Russel Barkley

206 Boekbesprekingen

Gezien & Gelezen
DC: 0-3. Diagnostische classificatie van psychische en ontwikkelingsstoornissen bij infants.
– Het is ADHD. Alles over de kenmerken, diagnose, behandeling en aanpak thuis en op school.

206 Comgressen en seminars
Agenda

210 Achterop
Els van Es