Kind en adolescent praktijk — Jrg. 3 (september 2004) Nr. 3

2 Ten geleide
Else de Haan

4 Hechting bij kinderen met een autistische stoornis en een verstandelijke handicap
Lex Wijnroks

13 Symbiotische ouder-kind relatie
Column Curieuze kinderen
Constance Dolman

14 Schoolweigering: Stappen naar een oplossing
Bieneke Nienhuis en Ina Janssen

23 Illusie armer
Frictie
Marcel van den Hout

25 Empathie bij meisjes en jongens
Interview
Els van Es
‘Meisjes tonen meer betrokkenheid dan jongens, maar hebben ook vaker angsten en depressies’

29 SSRI’s revisited
George Westermann

30 Problemen op het gebied van de genderidentiteit en genderrol
Arianne Dessens en Peggy Cohen-Kettenis

38 ‘Zittend vervoer’ niet langer vergoed
In de wandelgang
Else de Haan

40 Reactie op ‘Weg met de wachtlijsten’
Ingezonden
RenĀŽ Schaaphok

40 Reactie op ‘Ingezonden’
Ingezonden
Peter Dijkshoorn

43 WWW
Gezien en gelezen
Frank Ruiters
Traject op maat; behandeltraject voor justitieel geplaatste jeugdigen

46 Televisieverslaving
Berichten
Carolien Gevers

48 Congressen en seminars
Agenda

50 Dr. Joop Bosch
Achterop