Kind en adolescent praktijk — Jrg. 3 (maart 2004) Nr. 1

2 Ten geleide
Else de Haan (hoofdredacteur)

4 Weg met de wachtlijsten, zoeken naar kwaliteit
Peter Dijkshoorn
Effici‘nt werken voor een beter resultaat

12 Met lichte verstandelijke beperking …
Column Curieuze kinderen
Constance Dolman

13 Autisme is een handicap, geen ziekte
Interview
Els van Es
Naar aanleiding van het jubileumcongres eind 2003 van de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme) een interview met dedirecteur ervan, de heer F.C. Stekelenburg

17 ‘Zelfcontrole’
Manon Vincken, Anneke Eijkelenboom, Peter Muris en Cor Meesters
Een effectief interventieprogramma voor kinderen met agressief en oppositioneel gedrag

24 Professionele hulpverlening in de basisschool. Maar wie is eigenlijk de professional?

FRICTIE
Wim Meijer
Over ongewenste neveneffecten van de zorgstructuur van basisscholen

27 Diagnostiek van NLD bij kinderen
Frank Ruiters en Roy de Vos
Nonverbal Learning Disability (NLD) is in opkomst als diagnostische categorie

35 De toegankelijkheid van de GGZ …
IN DE Wandelgang
Constance Dolman
De toegankelijkheid van de GGZ voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Een open deur? De Vereniging GGZ Nederland is de brancheorganisatie van de instellingen voor de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg

38 Effectiever behandelen tussen ‘nature’ en ‘nurture’
BERICHTEN
Pier Prins
De inaugurele rede van Pier Prins

41 ‘Moraal en gezag’ door Wouter Reith
Gezien & Gelezen

43 ‘Jongeren met psychotische stoornissen’ door P.F. Schothorst, e.a.
Gezien & Gelezen

43 ‘De psychologische behandeling van psychosen‘ door M. van der Gaag, e.a.
Gezien & Gelezen

45 Drie handboeken over (ortho)pedagogiek
Gezien & Gelezen
– ‘Orthopedagogische werkvelden in Nederland’ door J.D. van der Ploeg (red.)
– Pedagogiek in Beeld door M.H. van IJzendoorn, e.a.

– Handboek Jeugdhulpverlening door F. de Fever, e.a.

48 Agenda
Congressen, symposia en seminars

50
Achterop
Interview met Prof. Dr. Caroline Braet (Universiteit Gent)