Kind en adolescent praktijk — Jrg. 3 (december 2004) Nr. 4

2 Ten geleide
Else de Haan

4 Mt rituelen, maar wel weer leefbaar
Rosanne de Bruin
Cognitieve gedragstherapie bij jongeren met een obsessief-compulsieve stoornis en een autisme spectrum stoornis.

15 Eigendomsrecht
Column Curieuze kinderen
Constance Dolman

16 Twee keer is scheepsrecht

ADHD

Els van den Ban
Ervaringen met het voorschrijven van methylfenidaat op een polikliniek voor kinderpsychiatrie.

20 Maar wie is eigenlijk de professional?
Ingezonden
No‘lle Pameijer
Reactie op ‘Professionele hulpverlening in de basisschool’.

20 Reactie op ‘Ingezonden’
Ingezonden
Wim Meijer

26 Als een ouder voor het kind bron van veiligheid n angst is…
Interview
Els van Es en Carolien Gevers

33 Herstellen na de brand
Maaike de Vries, Nancy van Loey en Marieke Janssen
Adolescenten met ernstige brandwonden: psychosociale aanpassing en psychopathologie.

40 Berichten
– Vrienden voor jongeren
– De Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC)

44 Boekbesprekingen
Gezien & Gelezen
– WWW
– Minder boos en opstandig
– Alle Dagen Hartstikke Druk

49 Congressen en seminars
Agenda

50 Achterop
Dr. Henk Pijnenburg