Kind en adolescent praktijk — Jrg. 20 (juni 2021) nr. 2

Versnippering
Marike Serra
Integraal werken is in Kind & Adolescent Praktijk al vaker aan de orde gekomen: wat is het en hoe doe je dat in de praktijk? Laura Nooteboom en haar collega’s interviewden hulpverleners met verschillende expertise over hun visie op integraal werken. Dat levert zes nuttige aanbevelingen op die kunnen bijdragen aan succesvol integraal en flexibel samenwerken. De auteurs keken vooral naar de ideeën van hulpverleners, omdat het daar in het algemeen veel minder over gaat dan over het gezins- of het beleidsperspectief. Begrijpelijk in de context van een onderzoek. Toch kunnen al die verschillende perspectieven niet zonder elkaar.

Opvoedzelfvertrouwen vergroten in multiprobleemgezinnen
De effecten van een gezinspsychiatrische behandeling
Drs. Rachel van Hout, Dr. Mathilde Overbeek, drs. Corine Rijnberk

Stoute hond
Anneke Eenhoorn
Kim is drie als er een grote hond tegen hem opspringt. Het dier zet een poot op Kims borst. De kleine man kan geen kant op. Zijn moeder geeft de hond een schop en gilt dat de hond weg moet. Vader pakt Kim op en zet hem op zijn nek. Inmiddels is Kim een grote knul van elf jaar. Hij heeft iets minder snapvermogen dan de meeste andere jongens van zijn leeftijd. Hij houdt zijn handen strak op zijn oren als hij honden hoort blaffen, vermijdt sowieso harde geluiden en speurt strand en bos af om bij ieder vermoeden van een hond de benen te nemen.

Op weg naar minder gedwongen afzonderingen
Aantal daalt, maar einddoel nog niet in zicht
Dr. Eva Mulder, Melissa van Dorp Msc, Drs. Monika Scholten, Dr. Karin Nijhof, Prof.Dr. Arne Popma 
In 2018 hebben de JeugdzorgPlus-instellingen de beweging in gang gezet naar vermindering van gedwongen afzonderingen. Actieonderzoek laat zien dat er verbetering in de instellingen is. Maar om het aantal naar nul terug te brengen, is een cultuurverandering nodig.

Autisme op zeer jonge leeftijd screenen
Karin Beuker
In deze rubriek laat de redactie van Kind en Adolescent Praktijk een promovendus aan het woord om te vertellen over zijn of haar proefschrift.

Integraal werken?
Focus op de uitvoerende hulpverleners Complexiteit van uitvoering te vaak over het hoofd gezien
Dr. Laura Nooteboom, Dr. Eva Mulder, Prof. dr. Chris Kuiper, Prof. dr. Robert Vermeiren

‘Wees alert op trauma, juist bij een verstandelijke beperking’
Dieuwke de Boer
Jeugdigen met een verstandelijke beperking zijn niet alleen gevoeliger voor de impact van traumatische gebeurtenissen, ze maken die ook vaker mee. Toch worden traumagerelateerde klachten vaak niet herkend, gediagnosticeerd en behandeld. Een nieuwe handreiking en training gaan bijdragen aan verandering.

Versterk de persoonsvorming van leerkrachten
Dr. Patricia Vuijk, Ron Weerheijm
In de rubriek Frictie geven wisselende auteurs hun visie op een onderwerp dat discussie oproept, of kijken zij kritisch naar een misverstand of dilemma waar professionals in hun werk tegenaan lopen.

DREAMS: dromen van grote, systematisch verzamelde datasets
Schot in het duister
Harrie van Leeuwen, Marca Geeraets
Grote datasets verzamelen onder jeugdigen die hulp zoeken in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie: dat is het doel van het DREAMS-project, in de hoop zo de zorg aan deze jeugdigen te kunnen verbeteren.

Een goede regisseur
Nic Drion
Wat als er ernstige problemen zijn in een gezin en het er voor een kind misschien niet veilig is? Hoe zorgen we dat deze kinderen toch zo ’thuis’ mogelijk opgroeien? Over dit thema schrijft Nic Drion.

Gezien en gelezen