Kind en adolescent praktijk — Jrg. 20 (maart 2021) nr. 1

Ten geleide: Barrieres
Marike Serra

Leesstoornis behandelen bij kinderen met ADHD, ASS of beide : Comorbiditeit niet van invloed op resultaat
Drs. Liza Op ’t Hoog, Dr. Annemaaike Serlier-van den Bergh, Dr. Petra Hurks
Kinderen met dyslexie hebben vaak ADHD, ASS of allebei. Is het hebben van comorbiditeit van invloed wanneer zij een behandeling krijgen voor hun leesstoornis? Onderzoek laat zien dat ook van deze kinderen de technische leesprestaties gemiddeld verbeterden tijdens en na de behandeling. Dat zij langer werden behandeld, verklaart deze verbetering niet.

Uit de praktijk : Geldschieter
Anneke Eenhoorn

Jeugdhulp in tijden van corona : Ervaringen tijdens de eerste golf
dr. Joyce Weeland, dr. Floor van Rooij
De coronacrisis zorgt voor een abrupte transitie naar jeugdhulp op afstand. Van professionals vergt deze nieuwe manier van werken veel extra inzet en flexibiliteit en vooral: creativiteit. Wat gaat er goed en wat niet? En zijn er zelfs voordelen die we willen behouden? We vroegen 48 professionals naar hun ervaringen tijdens ‘de eerste golf’.

Jonge kinderen en beeldschermen : Het kan, zolang de balans in orde is
Prof. dr. Peter Nikken
Dat een grote groep jonge kinderen meer tijd doorbrengt achter een beeldscherm dan richtlijnen voorschrijven, hoeft geen probleem te zijn. Tenzij ze daarnaast te weinig tijd besteden aan beweging, zowel binnen als buiten, of te weinig slaap krijgen. In dat geval vormen opvoed- en ontwikkelingsproblemen een serieus risico.

Frictie: In de schoenen van een ander
Mirjam Wijnja

Een levensverhaal van tien meter lang : interview met Alida Hielema en Marjan de Lange
Dieuwke de Boer
Wat kunnen we leren van hulpverleningstrajecten die eindigen in complexe problemen en inzet van specialistische jeugdhulp? Die vraag onderzoeken professionals en beleidsmakers samen met jeugdigen en hun ouders in het onderzoek ‘Ketenbreed Leren’. Duidelijk is nu al dat problemen vaak ver teruggaan. 

Nader onderzoek gewenst: Van onderbuik naar onderzoek
Prof. dr. Else de Haan
In deze rubriek buigt Else de Haan zich over wetenschappelijke publicaties die van betekenis zijn voor de praktijk. Hoe is het onderzoek uitgevoerd en wat zeggen de resultaten? En: is nader onderzoek gewenst?

Evidentieel : De spil van vakmanschap
Harrie van Leeuwen, Marca Geeraets
Vakbekwaam redeneren is een voorwaarde voor juiste en passende hulp. Harrie van Leeuwen en Marca Geeraets schrijven over de uitdagingen en obstakels om elkaar beredeneerd te informeren, te bevragen en gezamenlijk te besluiten over wat passende hulp is. 

Uit en thuois: Kind centraal?
Nic Drion
Wat als er ernstige problemen zijn in een gezin en het er voor een kind misschien niet veilig is? Hoe zorgen we dat deze kinderen toch zo ’thuis’ mogelijk opgroeien? Over dit thema schrijft Nic Drion.

Werk in uitvoering : Op weg naar geïntegreerde speciaal (basis)onderwijsklassen
MSc Christy Tenback, Dr. Anke de Boer
Steeds meer scholen voor speciaal- en speciaal basisonderwijs (so-sbo) werken intensief samen en geven les in geïntegreerde groepen. Dat doet een beroep op competenties van leraren én leerlingen. Wat zijn de gevolgen van het werken met gemengde so-sbo-groepen voor leraren, ondersteuners, leerlingen en ouders?

Erratum

Gezien en gelezen