Kind en adolescent praktijk — Jrg. 19 (december 2020) nr.4

Ten geleide : Etiketten plakken
Marike Serra

Doelgericht werken in wijkteams laat nog te wensen over
Professionals hebben meer opleiding en begeleiding nodig
Andrée Sekreve, Marleen Campmans, Dr. Marja van Bon-Martens, prof. dr. Bram Orobio De Castro
Sociale wijkteams zijn verplicht om samen met gezinnen doelen op te stellen en deze te evalueren. Dat blijkt niet zo vanzelfsprekend. Ze maken bovendien weinig systematisch gebruik van kennis over bijvoorbeeld oplossingsgericht werken. In dit artikel concrete aanbevelingen om doelgericht werken in wijkteams te verbeteren
Uit de praktijk : Gevangen
Anneke Eenhoorn
SDQ bruikbaar voor jongeren tot achttien jaar
Scores nog beter benutten met ‘SDQ-profiel’
Jorien Vugteveen, prof. dr. Marieke Timmerman, Dr. Annelies De Bildt, Dr. Marianne De Wolff, Dr. Meinou Theunissen
Om psychosociale problemen te signaleren gebruikt de jeugdgezondheidszorg vaak de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Maar is deze wel geschikt voor jongeren van twaalf tot en met zeventien jaar, en ook als die praktijkonderwijs volgen? Onderzoek toont zien dat de SDQ bruikbaar is, vooral de ouderversie.
 
Proefschrift : Sociale inclusie in de klas
Renske de Leeuw
 
De ingewikkelde relatie tussen gezinshuis en ouders
Zo stemmen beide partijen op elkaar af
Drs. Ellen Schep, Dineke Bent
Een gezinshuis is een kansrijke plek voor jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen. Toch gaat het bij veel plaatsingen mis. Een van de redenen is de complexe relatie tussen gezinshuisouders en ouders. Dit artikel laat zien hoe zij in hun dagelijkse interactie op constructieve wijze kunnen samenwerken.
 
Werk in uitvoering : Beter slapen met ADHD
Lena Keuppens, Finja Marten, Dr. Bianca Boyer, Elien Beerts, prof. dr. Dieter Baeyens, Marije Kuin, prof. dr. Saskia Van Der Oord
 
Interview: “Een van onze doelen is mythes over ADHD te ontkrachten”
Dieuwke de Boer
Veel jeugdigen met concentratieproblemen en hyperactiviteit of impulsiviteit komen in het hulpcircuit terecht. Dit roept veel vragen op over de beste aanpak voor deze kinderen. De Academische Werkplaats voor ADHD en Druk Gedrag probeert gepaste hulp te stimuleren door onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk dichter bij elkaar te brengen. We spreken met coördinator Betty Veenman
 
Goede en slechte jeugdhulp
Harrie Van Leeuwen, Marca Geeraets
 
De grenzen van jeugdbescherming
Nic Drion
Wat als er ernstige problemen zijn in een gezin en het er voor een kind misschien niet veilig is? Hoe zorgen we dat deze kinderen toch zo ’thuis’ mogelijk opgroeien? Over dit thema schrijft Nic Drion.
 
Ervaring

 Prof. dr. Else De Haan
Frictie: Wat te doen bij druk en impulsief gedrag?
Dr. mr. Betty Veenman, Eva Mutsaers
In de rubriek Frictie geven wisselende auteurs hun visie op een onderwerp dat discussie oproept, of kijken zij kritisch naar een misverstand of dilemma waar professionals in hun werk tegenaan lopen.
Gezien en gelezen