Kind en adolescent praktijk — Jrg. 18 (september 2019) nr. 3

Leren van casussen
Marike Serra

Dialectische gedragstherapie op een forensische polikliniek: Aandacht voor depressie, angst en trauma bij criminele jongeren
Dr. Fleur Heegstra, Dr. Tycho Dekkers MSc, Prof. dr. Arne Popma

Zorgtrajecten evalueren aan de ‘dialoogtafel’: Hulpverleners en cliënten delen hun ervaringen
Dr. Anja Holwerda, Dr. Alona Labun, Dr. Liesbet Heyse, Dr. Marike Serra

Jeugdhulp voor kinderen met gedragsproblemen: Hoe staat de hulp ervoor sinds de transitie?
Drs. Lisa Wessels, Dr. Annabeth Groenman, Dr. Marike Serra, Prof.Dr. Barbara van den Hoofdakker, Prof.Dr. Pieter Hoekstra

Ode aan ouders die hulp zoeken bij mishandeling
Peter Dijkshoorn

Onderwijs aan leerlingen met ASS versterken
Anne Smit MSc, Dr. Annelies de Bildt

Verslavingszorg aan LVB-jongeren: complex én uitdagend
Dr. Anke Scheeren

Mees
Anneke Eenhoorn

Dwang en trauma
Prof. Dr. Else de Haan

De blauwe plekken van Safety
Nic Drion

TEGENWIND
Marca Geeraets, Harrie van Leeuwen

Gezien en gelezen
Marike Serra